Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 7219110000 10: Melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben
 • - - 7219110000 80: 10 mm-t meghaladó vastagságú
 • - - 7219120000 80 (2/0) : Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú
 • - - 7219130000 80 (2/0) : Legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságú
 • - - 7219140000 80 (2/0) : Kevesebb mint 3 mm vastagságú
 • - 7219210000 10: Melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben
 • - - 7219210000 80 (2/0) : 10 mm-t meghaladó vastagságú
 • - - 7219220000 80 (2/0) : Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságú
 • - - 7219230000 80: Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú
 • - - 7219240000 80: Kevesebb mint 3 mm vastagságú
 • - 7219310000 10: Hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva
 • - - 7219310000 80: Legalább 4,75 mm vastagságú
 • - - 7219320000 80 (2/0) : Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagságú
 • - - 7219330000 80 (2/0) : 1 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságú
 • - - 7219340000 80 (2/0) : Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságú
 • - - 7219350000 80 (2/0) : Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú
 • - 7219900000 80 (2/0) : Más