0,002 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 2 Italiano 3

  • - - - - - - - 2710194721 10: Tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű paraffingázolaj; 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű paraffingázolajat tartalmazó keverék
  • - - - - - - - - 2710194721 80: Kanadában feladott
  • - - - - - - - - 2710194729 80: Más
  • - - - - - - - 2710194730 80: Legfeljebb 20 tömegszázalék, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű paraffingázolajat tartalmazó keverékek
  • - - - - - - - 2710194790 80 (0/1) : Más

A termék színtelen, átlátszó, tiszta, üledékmentes,…

A termék színtelen, átlátszó, tiszta, üledékmentes, ásványolajra jellemző szagú folyadék. A termék teljesítmény tesztelő kenőolaj (kalibrációs olaj), ipari felhasználásra.

A csatolt Biztonsági adatlap alapján a termék az alábbi veszélyes összetevőket tartalmazza: párlatok (ásványolaj, hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú < 60 %; párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú < 50 %, gázolaj (ásványolaj) hidrogénezéssel kénmentesített 1-5 %.

A termék kéntartalma 171 mg/kg (0,0171 %m/m), 15°C-on mért sűrűsége 831,1 kg/m3, lobbanáspontja 91,0 °C, 40°C-on mért kinematikai viszkozitása 3,053 mm2/s.

Desztillációs paraméterei: 250°C-ig átdesztillált mennyiség 50,9 %V/V; 350°C-ig átdesztillált mennyiség 86,4 %V/V; 95 %V/V átdesztillálási hőmérséklete 375,5°C.

A termék főként alifás, kisebb mennyiségben aromás szénhidrogéneket tartalmaz,továbbá FAME-t nem tartalmaz.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: FOLYADÉK FORMÁJÁBAN KENŐANYAGOK NEHÉZPÁRLATOK GÁZOLAJ

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék minden tekintetben megegyezik a korábban vizsgált, 3029756408 iktatószámon szakvéleményezett termékkel.

A csatolt Biztonsági adatlap szerint a termék az alábbi veszélyes összetevőket tartalmazza: párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú, párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, gázolaj (ásványolaj) hidrogénezéssel kénmentesített.

A termék felhasználása: kalibrálás, teljesítménytesztelés. Az elvégzett vizsgálatok alapján a termék színtelen, tiszta, átlátszó, üledékmentes, ásványolajra jellemző szagú folyadék.

Kéntartalom (MSZ EN ISO 20884:2011): 0,0260 m/m%. 15 °C-on mért sűrűség (MSZ EN ISO 12185:1998): 834,0 kg/m3.

Lobbanáspont (MSZ EN ISO 2719:2003): 92,5 °C. 40 °C-on mért viszkozitás (MSZ EN ISO 3104:1996): 3,440 mm2/s.

Desztilláció (MSZ EN ISO 3405:2011): 250 °C-ig átdesztillált mennyiség: 44,3 v/v%; 350 °C-ig átdesztillált mennyiség: 84,3 v/v%; 95 v/v% átdesztillálási mennyiséghez tartozó hőmérséklet: 379,8 °C.

Elemtartalom (WDXRF): adalékanyag jelenléte nem mutatható ki. A termék FT-IR alapján főként alifás szénhidrogéneket, nyomokban aromás szénhidrogéneket tartalmat.

FAME-t nem tartalmaz. A termék gázkromatográfiás vizsgálat alapján kétkomponensű szénhidrogén keverék, melyben az alábbi két szénhidrogén-csoport különül el: n-C10 – n-C15 valamint n-C16 – n-C33 között.

A termék az elvégzett vizsgálati eredmények és a csatolt dokumentációban foglaltak alapján - figyelembe véve az MSZ EN ISO 4259:2006 Ásványolajtermékek.

Vizsgálati módszerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása magyar szabványban a desztillációs paraméterekkel kapcsolatban megengedett eltérést - tarifálisan gázolajnak minősül.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: SZÉNHIDROGÉNEK