Más állatok szőrtelenül cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem kikészítve.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 4106210000 10: Kecske-, kecskegida- vagy gödölyebőr
  • - - 4106210000 80: Nedves állapotban (beleértve a "wet-blue"-t is)
  • - - 4106220000 80 (2/0) : Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
  • - 4106310000 10: Sertésbőr
  • - - 4106310000 80 (2/0) : Nedves állapotban (beleértve a "wet-blue"-t is)
  • - - 4106320000 80: Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
  • - 4106400000 80 (2/0) : Hüllőbőr
  • - 4106910000 10: Más
  • - - 4106910000 80: Nedves állapotban (beleértve a "wet-blue"-t is)
  • - - 4106920000 80: Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)