más / Előfonatból készült szövet.

Български 1 Čeština 3 Deutsch 3 Ελληνικά 1 Español 3 Hrvatski 6 Polski 1 Slovenčina 2

Üveg hálószövet méretre konfekcionálva A…

szövött; üvegszálból

Üveg hálószövet méretre konfekcionálva A minta egy üvegszövet. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a minta fehér színű, téglalap alakú, szőtt kelmeképzésű, forgófonalas kötéssel készült üvegszövet.

Lyukméretek átlagosan 4 mm x 4,5 mm. A láncfonal két fonalból áll, egymást keresztezve fogják közre a vetülékfonalat.

A vetülékfonalat párhuzamos, végtelen szálak alkotják, melyen sodrat nem látható, előfonatból készült.

A láncfonal esetében a forgófonalas kötés miatt nem állapítható meg, hogy előfonatból készült.

Az egyik rövid oldal szélétől 14 cm-re; 18 cm-re és 22 cm-re egy narancssárga színű szál van a vetülék szállal együtt végigvezetve.

A minta mérete: 79,5 x 52,5 cm. A minta nem fátyol, szövedék, párnázat vagy hasonló nemszőtt termék.

Bevonata akrilát-sztirol kopolimer. négyzetmétertömege: 146 g/m2. Láncfonal finomsági száma bevonattal: 303 tex, vetülékfonal finomsági száma bevonattal: 468 tex.

Lánc- és vetülékfonalak aránya: láncfonal: 42,8 m/m %, vetülékfonal: 57,2 m/m %. Nyilatkozat értelmében alkáliálló hálószövet erősítésű beton és műanyag szál erősítésű beton készítésére alkalmazható, de alkalmas méhészeti alkalmazásra és sérült felületek javítására is.

A gyártó nem adott arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy előfonatból készült-e a termék.

Az üveg előfonat kis sodratú vagy anélküli (kevesebb, mint 5 fordulat per méter), egy vagy több szálból álló, hosszú (folyamatos) végtelen szálak laza összekötése.

Megállapítást nyert, hogy a vetülékfonalat minden esetben sodrat nélküli, párhuzamos végtelen szálak alkotják, ami megfelel a HR Magyarázat fent idézett bekezdésének, tehát előfonatból áll.

A láncfonal esetében egyértelműen nem állapítható meg a forgófonalas kötési eljárás miatt, hogy a szövési eljárás előtt a sodratszáma megfelelt-e az előfonatnak.

Ellenben a lánc- és vetülékfonal arányait összehasonlítva megállapítást nyert, hogy a vetülékfonal van túlsúlyban (57,2 m/m %), ezért megállapítható, hogy az üvegszövet előfonatból készült.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: SZÖVÖTT ÜVEGSZÁLBÓL

Előfonatból készült, szőtt kelmeképzésű,…

Előfonatból készült, szőtt kelmeképzésű, bevonattal ellátott üvegszövet

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: SZÖVÖTT ÁRUK ÜVEGSZÁLBÓL