Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei.

Deutsch 3 English 1 Polski 2 Slovenščina 2

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 2206001000 80: Pikett
 • - 2206003100 10: Más
 • - - 2206003100 20: Habzóbor
 • - - - 2206003100 80: Almából és körtéből
 • - - - 2206003900 80: Más
 • - - 2206005100 10: Nem habzóbor
 • - - - 2206005100 20: Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
 • - - - - 2206005100 80: Almából és körtéből
 • - - - - 2206005900 80: Más
 • - - - 2206008100 10: Több mint 2 literes tartályban (palackban)
 • - - - - 2206008100 80: Almából és körtéből
 • - - - - 2206008900 80: Más