Más / Akrilpolimerek, alapanyag formájában.

Deutsch 4 English 1 Français 2 Nederlands 1 Polski 2 Slovenščina 1

 • - - - 3906909010 80: Akrilsav és kismennyiségű többszörösen telítetlen monomer polimerizációs terméke, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó gyógyszerek gyártásához
 • - - - 3906909015 80: Fényérzékeny gyanta, amely módosított akrilátot, akrilmonomert, katalizátort (fotoiniciátort) és stabilizátort tartalmaz
 • - - - 3906909027 80: Sztearil-metakrilát, izooktil-akrilát és akrilsav kopolimere, izopropil-palmitátban oldva
 • - - - 3906909030 80: Sztirol hidroxi-etil-metakriláttal és 2-etilhexil-akriláttal alkotott kopolimerje, számátlag molekulatömege (M@n) legalább 500, de legfeljebb 6 000
 • - - - 3906909033 80: Butil-akrilát-alkil-metakrilát mag-héj szerkezetű kopolimer, legalább 5 µm, de legfeljebb 10 µm részecskemérettel
 • - - - 3906909035 80: Vízben nem oldódó fehér por, legfeljebb 18 µm részecskeméretű 1,2-etándiol-dimetakrilát-metil-metakrilát kopolimerből
 • - - - 3906909037 80: Trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát-kopolimer (CAS RN 28931-67-1), mikrogömb formájában, 3 µm átlagos átmérővel
 • - - - 3906909040 80: Legfeljebb 1 kg tömegű csomagokban kiszerelt, nem kiskereskedelmi forgalmazásra szánt átlátszó akrilpolimer, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: - viszkozitása az ASTM D 3835 módszerrel meghatározva 120°C-on legfeljebb 50 000 Pa - átlagos molekulatömegben (Mw) megadott tömege a gélkromatográfiás (GPC) mérés alapján több mint 500 000, de legfeljebb 1 200 000  - maradékmonomer-tartalma kevesebb mint 1 %
 • - - - 3906909041 80: Poli(alkil-akrilát) C10-C30 hosszúságú észter-alkil-lánccal
 • - - - 3906909050 80: Akrilsav-észterek polimerje, amely az alábbi monomerek közül egyet vagy többet tartalmaz a láncban: - klórmetil-viniléter, - klóretil-viniléter, - klórmetil-sztirol, - vinil-klóracetát, - metakrilsav, - buténdiolsav monobutil észtere, egyik monomeregységből sem tartalmaz többet 5 tömegszázaléknál, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében
 • - - - 3906909053 80: Poliakrilamid por, amelynek 2 mikronnál kisebb az átlagos részecskemérete és 260 °C feletti az olvadáspontja és amely: - legalább 75 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék poliakrilamidot és - legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék polietilén-glikolt tartalmaz
 • - - - 3906909063 80: (Dimetoxi-metil-szilil)propil-metakrilát, butilakrilát, allil-metakrilát, metil-metakrilát és ciklosziloxánok kopolimerje (CAS RN 143106-82-5)
 • - - - 3906909065 80: Kobalttal kémiailag módosított polialkilakrilát, amelynek Differenciál Kalorimetriával (DSC) mért olvadási hőmérséklete (Tm) 65 °C (± 5 °C)
 • - - - 3906909073 80: Készítmény, amely: - legalább 33 tömegszázalék, de legfeljebb 37 tömegszázalék butil-metakrilát -metakrilsav-kopolimert - legalább 24 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék propilénglikolt, valamint - legalább 37 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék vizet tartalmaz
 • - - - 3906909080 80: Polidimetil-sziloxán-ojtott-(poliakrilátok; polimetakrilátok)
 • - - - 3906909087 80: Polimerek és ammónia vizes oldata, amely: - legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék ammóniából (CAS RN 1336-21-6), és - legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék polikarboxilátból (akrilsav lineáris polimere) áll
 • - - - 3906909090 80: Más