Más / Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok.

Deutsch 2 Español 2

  • - - 3208901100 10: Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok
  • - - - 3208901100 80: 2,2′-(tercbutilimino)dietanol és 4,4′-metiléndiciklohexil diizocianát alapú poliuretán oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal
  • - - - 3208901300 80: parakrezol és divinilbenzol kopolimer oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal
  • - - - 3208901900 80 (12/0) : Más
  • - - 3208909100 10: Más
  • - - - 3208909100 80 (2/0) : Szintetikus polimer alapú
  • - - - 3208909900 80 (2/0) : Kémiailag módosított természetes polimer alapú