Más / Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva.

Polski 1

* A Japánból szállított termékeket a Bizottság 2016/6 EU (HL 3) végrehajtási rendelete szerinti Közös Beléptetési Okmánynak (KBO) vagy Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmánynak (KÁBO) kell kísérnie.

  • - - - - - 0304899010 80: Allocyttus spp. és Pseudocyttus maculatus fajokból
  • - - - - - 0304899020 80: Aranyosfejű hal (Brama spp.)
  • - - - - - 0304899030 80: Durbincs (Dentex dentex, Pagellus spp.)
  • - - - - - 0304899040 80: Farkassügér (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - - 0304899050 80: Nagyszemű durbincs (Boops boops)
  • - - - - - 0304899060 80: Aranydurbincs (Sparus aurata)
  • - - - - - 0304899090 80: Más