Más / Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai.

  • - - - - 2917198015 80: Dimetil-acetilén-dikarboxilát (CAS RN 762-42-5)
  • - - - - 2917198020 80: Nátrium-1,2-bisz(ciklohexil-oxikarbonil)etán-szulfonát (CAS RN 23386-52-9)
  • - - - - 2917198025 80: n-Dodekenil-borostyánkősav-anhidrid (CAS RN 19780-11-1): - legfeljebb 1-es színnel a Gardner színskálán, - legalább 98%-os, 500 nm-en történő áteresztéssel, 10 tömegszázalékos toluolos oldat esetén gépjárművek bevonatainak gyártásához
  • - - - - 2917198030 80: Etilén-brasszilát (CAS RN 105-95-3)
  • - - - - 2917198040 80: Dodekándionsav, több mint 98,5 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 693-23-2)
  • - - - - 2917198050 80: Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5)
  • - - - - 2917198070 80: Itakonsav (CAS RN 97-65-4)
  • - - - - 2917198090 80: Más