MÁS NÖVÉNYI TEXTILSZÁLAK; PAPÍRFONAL ÉS PAPÍRFONALBÓL SZŐTT SZÖVET.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • 5301000000 80 (5/0) : Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
  • 5302000000 80 (2/0) : Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta és más textilháncsrost (a len, a valódi kender és a rami kivételével), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kóc és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)
  • 5305000000 80: Kókuszdiórost, abaka (manilakender vagy Musa textilis Nee), rami és máshol nem említett más növényi eredetű textilrost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kóc, kóchulladék (fésűskóc) és az említett rostok hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
  • 5306000000 80 (2/0) : Lenfonal
  • 5307000000 80 (2/0) : Jutafonal vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült fonal
  • 5308000000 80 (3/0) : Fonal más növényi textilrostból; papírfonal
  • 5309000000 80 (6/0) : Lenszövet
  • 5310000000 80 (2/0) : Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
  • 5311000000 80 (2/0) : Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból