Más / Más szerves-szervetlen vegyületek.

Deutsch 1

 • - - - - 2931399008 80: Nátrium-diizobutil-ditiofoszfinát (CAS RN 13360-78-6) vizes oldatban
 • - - - - 2931399013 80: Trioktilfoszfin-oxid (CAS RN 78-50-2)
 • - - - - 2931399023 80: Di-terc-butil-foszfán (CAS RN 819-19-2)
 • - - - - 2931399025 80: (Z)-Prop-1-én-1-il-foszfonsav (CAS RN 25383-06-6)
 • - - - - 2931399028 80: N-(Foszfon-metil)imin-diecetsav (CAS RN 5994-61-6)
 • - - - - 2931399030 80: Bisz-(2,4,4-trimetil-pentil)-foszfinsav (CAS RN 83411-71-6)
 • - - - - 2931399040 80: Tetrakisz(hidroxi-metil)foszfónium-klorid (CAS RN 124-64-1)
 • - - - - 2931399043 80: 9-Ikozil-9-foszfa-biciklo[3.3.1]nonán és 9-icosil-9-foszfa-biciklo[4.2.1]nonán izomerek keveréke
 • - - - - 2931399048 80: Tetrabutilfoszfónium-acetát vizes oldatban (CAS RN 30345-49-4)
 • - - - - 2931399055 80: 3-(Hidroxifenilfoszfinil)-propionsav (CAS RN 14657-64-8)
 • - - - - 2931399057 80: Trimetil-foszfon-acetát (CAS RN 5927-18-4)
 • - - - - 2931399090 80: Más