Más / A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék.

Deutsch 2

  • - - 3825901000 80: Alkáli vas-oxidok gáztisztításhoz
  • - - 3825909000 80: Más