Természetes méz / TEJTERMÉKEK; MADÁRTOJÁS; TERMÉSZETES MÉZ; MÁSHOL NEM EMLÍTETT, ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER.

Deutsch 14 English 16 Français 16 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 3 Slovenčina 1 Slovenščina 1 Svenska 3

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

A minta sárga színű, át nem tetsző, sűrű,…

A minta sárga színű, át nem tetsző, sűrű, kissé folyós, fehér cukorkristály kiválásokat is tartalmazó, kismértékben erjedő, erjedésnek induló, édes, mézre jellemző illatú és ízű méz, amelyben kevés apró, világos barna színű, szilárd idegen anyag látható.

Cukortartalom (HPLC): glükóz – 38,4 m/m%, fruktóz – 37,9 m/m%, szacharóz nem mutatható ki. Mikroszkópos vizsgálat alapján a mintában legalább kétféle pollen látható, melyekből az egyik (a nagyobb mennyiségben jelen lévő) napraforgóként azonosítható.

Eredetvizsgálat (EA-IRMS): a minta izo-cukrot nem tartalmaz. A minta a mért cukortartalom és 5-HMF tartalom tekintetében megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírásaiban foglaltaknak.

Az elvégzett érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatok, valamint a csatolt dokumentumok alapján a minta természetes méz.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: MÉZ

A minta sárga csavaros, műanyag fedelű, 250…

méz

A minta sárga csavaros, műanyag fedelű, 250 ml-es, nyolcszögletű műanyag edényben érkezett vizsgálatra.

A doboz oldalára ragasztott fehér címkén a minta neve: Akácméz olvasható. Vizsgálati eredmények: Érzékszervi vizsgálat: aranysárga színű, akácmézre jellemző illatú és ízű sűrűn folyó méz, kevés sárga és minimális világos barna színű szilárd darabokkal.

Laboratóriumi vizsgálatok: Cukortartalom (HPLC): fruktóz: 43,4 m/m%, glükóz: 26,9 m/m%, szacharóz: 2,9 m/m%, maltóz: 0,6 m/m%.

Eredetvizsgálat (EA-IRMS): 13C/12C arány alapján a minta izo-cukrot nem tartalmaz. A minta mért cukortartalma a csatolt MÉK 1-3-2001/110 Méz előírásnak megfelel.

Az elvégzett érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatok valamint a csatolt dokumentumok alapján a minta természetes méz.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: MÉZ

100 % természetes méz. A termék átlátszó…

100 % természetes méz. A termék átlátszó 500 g-os elkeskenyedő nyakú visszazárható műanyag flakonban kerül a kiskereskedelmi forgalomba.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: GLÜKÓZ FRUKTÓZ KISKERESKEDELMI FORGALOMBA KISZ.