Meghatározott eljárások céljára.

Polski 1

Pentán-hexán frakció. Összetétel a csatolt…

Pentán-hexán frakció. Összetétel a csatolt dokumentum (Biztonsági adatlap) alapján: szénhidrogének C3-C4: < 6%, pentán: < 35%, izopentán: < 35%, hexán (izomerek keveréke): < 40%, szénhidrogének C6-C8: < 40%, benzén: < 2%, toluén: < 1%.

A csatolt „Test Report” dokumentum alapján 95 %(v/v) desztillál át 95 °C-on, kezdő forrpont: 24,2 °C, végforrpont: 102,1 °C.

Pentán-tartalom: 79,12 %v/v (ASTM D 6729 módszer). Vizsgálati eredmények az 5180-1/2012. számú Vizsgálati jegyzőkönyv alapján: az érzékszervi vizsgálat alapján a minta színtelen, tiszta, átlátszó, üledékmentes, benzinre jellemző szagú folyadék.

Laboratóriumi vizsgálatok: Sűrűség (15°C): 652,3 kg/m3. Gázkromatográfiás vizsgálat alapján a minta pentán és hexán izomereket, illetve magasabb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, egyik komponens mennyisége sem haladja meg a 95 m/m%-ot.

A minta FT-IR vizsgálat alapján alifás telített szénhidrogéneket és kis mennyiségben benzolt tartalmaz; aromás gyűrűben kötött széntartalom <50%; biodízelt nem tartalmaz, kopogásgátló szer nem mutatható ki.

Desztilláció: 5 V/V%-a átdesztillál 27,9 °C-on, 90 V/V%-a átdesztillál 73,8 °C-on, tehát 60 °C-os hőmérséklet-tartományon belül (a veszteséget is beleszámítva) 5 és 90 térfogatszázalék közötti mennyisége átdesztillál, továbbá 210 °C-ig átdesztillált 97,2 V/V%.

A minta lobbanáspontja ≤18°C (ÁMEI 770/2012. számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján). A jogosult nyilatkozata alapján tervezett termékimport tárgya a szóban forgó termék, arra vonatkozó, meghatározott célú felhasználáshoz kötött engedéllyel nem rendelkeznek.

A termék feldolgozási folyamata a következő: a tartályparkból a kívánt mennyiség szivattyúval feladásra kerül a KTD Gázfeldolgozó üzem E vagy EE frakcionáló üzemrészébe, ahol keveredik a gázelőkészítő üzemekben levált kondenzátumokkal.

Szivattyú segítségével ez a keveredett frakciótáp a II-K-1 jelű PB toronyba kerül, majd a torony fején csak PB távozik, amit léghűtő kondenzátorok segítségével kondenzálnak és cseppfolyós állapotban szivattyúval juttatnak a PBTT-E-10 tartályparkba.

A II-K-1 PB-torony fenékterméke, a II-K-2 jelű pentán keverék, tápként kerül a toronyba. A II-K-2 torony fenéken távozó kondenzátum "B"(izohexán+), melyet a KTD ATE Főgyűjtőben kerül tárolásra.

A II-K-2 torony fejgáz vezetéken távozó pentán keverék a II-K-4 pentán toronyba kerül tápként.

Ezen a tornyon történik a további szétválasztás izo- és normál-pentánra, a II-K-4 torony fejen izo-pentán, a fenéken normál-pentán távozik az E10 tartályparkba.

Az eljárás a jogosult nyilatkozata szerint egy nyomás alatti teljes desztillációs folyamat, mely megfelel a 27.

Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5.b) pontjában meghatározott átdesztillálás nagyon alapos frakcionált eljárással kifejezésnek.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KÖNNYŰPÁRLATOK ÁSVÁNYOLAJ

Pentán-hexán frakció. Összetétel a csatolt…

Pentán-hexán frakció. Összetétel a csatolt dokumentum (Biztonsági adatlap) alapján: szénhidrogének C3-C4: < 6%, pentán: < 35%, izopentán: < 35%, hexán (izomerek keveréke): < 40%, szénhidrogének C6-C8: < 40%, benzén: < 2%, toluén: < 1%.

A csatolt „Test Report” dokumentum alapján 95 %(v/v) desztillál át 95 °C-on, kezdő forrpont: 24,2 °C, végforrpont: 102,1 °C.

Pentán-tartalom: 79,12 %v/v (ASTM D 6729 módszer). Vizsgálati eredmények az 5180-1/2012. számú Vizsgálati jegyzőkönyv alapján: az érzékszervi vizsgálat alapján a minta színtelen, tiszta, átlátszó, üledékmentes, benzinre jellemző szagú folyadék.

Laboratóriumi vizsgálatok: Sűrűség (15°C): 652,3 kg/m3. Gázkromatográfiás vizsgálat alapján a minta pentán és hexán izomereket, illetve magasabb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, egyik komponens mennyisége sem haladja meg a 95 m/m%-ot.

A minta FT-IR vizsgálat alapján alifás telített szénhidrogéneket és kis mennyiségben benzolt tartalmaz.

Aromás gyűrűben kötött széntartalom <50%. Biodízelt nem tartalmaz. Desztilláció: 5 V/V%-a átdesztillál 27,9 °C-on, 90 V/V%-a átdesztillál 73,8 °C-on, 210 °C-ig átdesztillált 97,2 V/V%.

A minta lobbanáspontja ≤18°C (ÁMEI 770/2012). A HU411000NE5000146444 számú engedély alapján a termék meghatározott eljárások céljára szabadforgalomba bocsátható ásványolajtermék.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KÖNNYŰPÁRLATOK ÁSVÁNYOLAJ