Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 4804110000 10: Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner)
 • - - 4804110000 80 (5/0) : Fehérítetlen
 • - - 4804190000 80 (6/0) : Más
 • - 4804210000 10: Nátron zsákpapír
 • - - 4804210000 80 (2/0) : Fehérítetlen
 • - - 4804290000 80 (2/0) : Más
 • - 4804310000 10: Más nátronpapír és -karton, legfeljebb 150 g/m$2 tömegű
 • - - 4804310000 80 (4/0) : Fehérítetlen
 • - - 4804390000 80 (4/0) : Más
 • - 4804410000 10: Más nátronpapír és -karton, 150 g/m$2-t meghaladó, de 225 g/m$2-nél kisebb tömegű
 • - - 4804410000 80 (2/0) : Fehérítetlen
 • - - 4804420000 80: Anyagában egyenletesen fehérítve, és több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert fa rostanyagot tartalmaz
 • - - 4804490000 80: Más
 • - 4804510000 10: Más nátronpapír és -karton, legalább 225 g/m$2 tömegű
 • - - 4804510000 80: Fehérítetlen
 • - - 4804520000 80: Anyagában egyenletesen fehérítve, és több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert fa rostanyagot tartalmaz
 • - - 4804590000 80 (2/0) : Más