Más / Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halogenidek észterei kivételével) és ezek sói; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai.

  • - - - 2920290010 80: O,O'-Dioktadecil-pentaeritri-bisz-(foszfit) (CAS RN 3806-34-6)
  • - - - 2920290015 80: Foszforsav 3,3',5,5'-tetrakisz(1,1-dimetil-etil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil-tetra-1-naftalenil-észter (CAS RN 198979-98-5)
  • - - - 2920290020 80: Trisz(metilfenil)-foszfit (CAS RN 25586-42-9)
  • - - - 2920290030 80: 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakisz(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bisz(oxy)]bisz[bifenil-1,3,2-dioxafoszfepin] (CAS RN 138776-88-2)
  • - - - 2920290040 80: Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit (CAS RN 154862-43-8)
  • - - - 2920290050 80: Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)
  • - - - 2920290060 80: Foszetil-nátrium (CAS RN 39148-16-8) legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék foszetil-nátriumot tartalmazó vizes oldat formájában, növényvédő szerek gyártásához
  • - - - 2920290070 80: Trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfit (CAS RN 31570-04-4)
  • - - - 2920290090 80: Más