Más / Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek.

Čeština 2 Deutsch 16 English 5 Español 5 Slovenščina 1

 • - - - - 2934999010 80: Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)
 • - - - - 2934999011 80: Metil 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-il[(transz-4-metilciklohexil)karbonil]amino}-5-jódtiofén-2-karboxilát (CAS RN 1026785-65-8)
 • - - - - 2934999012 80: Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)
 • - - - - 2934999013 80: Buprofezin (ISO),  legalább 98,5 % tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 953030-84-7)
 • - - - - 2934999015 80: Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)
 • - - - - 2934999016 80: Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
 • - - - - 2934999019 80: [4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanol (CAS RN 329216-67-3)
 • - - - - 2934999020 80: Tiofén (CAS RN 110-02-1)
 • - - - - 2934999021 80: Aceszulfám-káliumra (a 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid káliumsója; CAS-nyilvántartási szám: 55589-62-3)
 • - - - - 2934999023 80: Bromukonazol (ISO), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 116255-48-2)
 • - - - - 2934999024 80: Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3)  legalább 95 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - 2934999025 80: 2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)
 • - - - - 2934999026 80: 4-Metil-morfolin 4-oxid  vizes oldatban (CAS RN 7529-22-8)
 • - - - - 2934999027 80: 2-(4-Hidroxi-fenil)-1-benzotiofén-6-ol (CAS RN 63676-22-2)
 • - - - - 2934999028 80: 11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)
 • - - - - 2934999030 80: Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)
 • - - - - 2934999031 80: Uridin-5′-difoszfát-N-acetil-galaktóz-amin-dinátriumsó (CAS RN 91183-98-1)
 • - - - - 2934999032 80: Uridin-5′-difoszfát-glükuronsav-trinátrium-só (CAS RN 63700-19-6)
 • - - - - 2934999034 80: 7-[4-(Dietil-amino)-2-etoxi-fenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)
 • - - - - 2934999036 80: Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - 2934999037 80: 4-Propán-2-il-morfolin (CAS RN 1004-14-4)
 • - - - - 2934999039 80: 4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)
 • - - - - 2934999041 80: 11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)
 • - - - - 2934999042 80: 1-(Morfolin-4-il)prop-2-én-1-on (CAS RN 5117-12-4)
 • - - - - 2934999044 80: Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - 2934999045 80: Trisz-(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinántrion (CAS RN 2451-62-9)
 • - - - - 2934999046 80: 4-Metoxi-5-(3-morfolin-4-il-propoxi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)
 • - - - - 2934999047 80: Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2), növényvédő szerek gyártásához
 • - - - - 2934999048 80: Propán-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2)-dihidrát, (CAS RN 864743-41-9)
 • - - - - 2934999049 80: Citidin 5'-(dinátrium-foszfát) (CAS RN 6757-06-8)
 • - - - - 2934999050 80: 10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxanténium-hexafluorfoszfát (CAS RN 591773-92-1)
 • - - - - 2934999051 80: Kanagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)
 • - - - - 2934999052 80: Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)
 • - - - - 2934999053 80: 4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)
 • - - - - 2934999054 80: 2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)
 • - - - - 2934999056 80: 1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)
 • - - - - 2934999057 80: (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-én-2-karboxilsav (CAS RN 120709-09-3)
 • - - - - 2934999058 80: Dimetén-amid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)
 • - - - - 2934999060 80: DL-Homocisztein-tiolakton-hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)
 • - - - - 2934999066 80: Tetrahidrotiofén-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)
 • - - - - 2934999072 80: 1-[3-(5-Nitro-2-furil) allilidénamino] imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)
 • - - - - 2934999074 80: 2-Izopropiltioxanton (CAS RN 5495-84-1)
 • - - - - 2934999075 80: (4R-cisz)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4- [(fenilamin)karbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxán-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)
 • - - - - 2934999076 80: 2,5-Tioféndiilbisz(5-terc-butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)
 • - - - - 2934999079 80: Tiofén-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)
 • - - - - 2934999083 80: Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - 2934999084 80: Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) legalább 94,8 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - 2934999086 80: Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)
 • - - - - 2934999087 80: 2,2'-(1,4-Fenilén)-bisz(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)
 • - - - - 2934999090 80: Más