Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 4811100000 80: Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton
  • - 4811410000 10: Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír és karton
  • - - 4811410000 80 (2/0) : Öntapadó
  • - - 4811490000 80: Más
  • - 4811510000 10: Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
  • - - 4811510000 80: Fehérített, 150 g/m$2 tömeget meghaladó
  • - - 4811590000 80: Más
  • - 4811600000 80: Viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton
  • - 4811900000 80 (2/0) : Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék