Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével.

Čeština 8 Dansk 1 Deutsch 5 Français 7 Nederlands 1 Slovenčina 2

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 9020000010 80: Légzőkészülék és gázmaszk (alkatrész nélkül), polgári repüléshez
  • - 9020000020 10: Más
  • - - 9020000020 80: Oxigénmaszkok és gázmaszkok alkatrészei bizonyos típusú repülőgépekben történő felhasználásra
  • - - 9020000080 80: más