Hangszeralkatrész (pl. mechanikus szerkezet zenélődobozhoz) és -tartozék (pl. kártya, lemez és tekercs mechanikus szerkezethez); metronóm, hangvilla és mindenféle hangolósíp.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 9209300000 80: Hangszerhúr
  • - 9209910000 10: Más
  • - - 9209910000 80: Zongoraalkatrész és -tartozék
  • - - 9209920000 80: A 9202 vtsz. alá tartozó hangszerek alkatrészei és tartozékai
  • - - 9209940000 80: A 9207 vtsz. alá tartozó hangszerek alkatrészei és tartozékai
  • - - 9209990000 80 (5/0) : Más