Aminfunkciós vegyületek / SZERVES VEGYI ANYAGOK.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2921110000 10: Aciklikus monoaminok és származékaik, ezek sói
 • - - 2921110000 80: Metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói
 • - - 2921120000 80: 2-(N,N-dimetilamino)etilklorid-hidroklorid
 • - - 2921130000 80: 2-(N,N-dietilamino)etilklorid-hidroklorid
 • - - 2921140000 80: 2-(N,N-diizopropilamino)etilklorid-hidroklorid
 • - - 2921190000 80 (3/0) : Más
 • - 2921210000 10: Aciklikus poliaminok és származékaik; ezek sói
 • - - 2921210000 80: Etilén-diamin és sói
 • - - 2921220000 80: Hexametilén-diamin és sói
 • - - 2921290000 80 (6/0) : Más
 • - 2921300000 80 (3/0) : Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén mono- vagy poliaminok és ezek származékai; ezek sói
 • - 2921410000 10: Aromás monoaminok és származékaik; ezek sói
 • - - 2921410000 80 (2/0) : Anilin és sói
 • - - 2921420000 80 (17/0) : Anilinszármazékok és sóik
 • - - 2921430000 80 (7/0) : Toluidinek és származékaik; ezek sói
 • - - 2921440000 80 (2/0) : Difenil-aminok és származékaik; ezek sói
 • - - 2921450000 80 (5/0) : 1-naftil-amin (alfanaftil-amin), 2-naftil-amin (bétanaftil-amin) és ezek származékai; ezek sói
 • - - 2921460000 80: Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN), és fentermin (INN); ezek sói
 • - - 2921490000 80 (6/0) : Más
 • - 2921510000 10: Aromás poliaminok és származékaik; ezek sói
 • - - 2921510000 80 (4/0) : Orto-, meta-, parafenilén-diamin, diamino-toluol és ezek származékai; ezek sói
 • - - 2921590000 80 (2/0) : Más