Más szerves-szervetlen vegyületek.

Deutsch 11 English 26 Français 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2931100000 80: Ólom-tetrametil és ólom-tetraetil
 • - 2931200000 80: Ón-tributil-vegyületek
 • - 2931310000 10: Más szerves foszforszármazékok
 • - - 2931310000 80: Dimetil-metilfoszfonát
 • - - 2931320000 80: Dimetil-propilfoszfonát
 • - - 2931330000 80: Dietil-etilfoszfonát
 • - - 2931340000 80: Nátrium 3-(trihidroxi-szilil)propil-metilfoszfonát
 • - - 2931350000 80: 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifoszfinán 2,4,6-trioxid
 • - - 2931360000 80: (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafoszfinán-5-il)metil-metil-metilfoszfonát
 • - - 2931370000 80: Bisz[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafoszfinán-5-il)metil]metilfoszfonát
 • - - 2931380000 80: Metilfoszfonsav és (aminoimino-metil)karbamid (1:1 arányú) sója
 • - - 2931390000 80 (5/0) : Más
 • - 2931900000 80 (16/5) : Más

A jogosult nyilatkozata szerint a termék…

A jogosult nyilatkozata szerint a termék mindenben megegyezik a visszavont HUT070101302 számú KTF-ben szereplő termékkel.

Ferrocén - üzemanyag adalék. A minta a kiskereskedelmi forgalom számára fémzárolt csomagolásban (levelenként 2-es kiszerelésben) kerül kiszerelésre.

A korábban benyújtott magyar nyelvű leírás szerint: teljesítménynövelő, tisztító üzemanyag adalék.

Felhasználás: 1 tablettát az üzemanyagtöltő nyílásba kell helyezni, majd az üzemanyagot rá kell tölteni.

Hatásai: üzemanyagégés javító, égéstér tisztító, égéstermék,- és füstölés csökkentő, ólom helyettesítő.

Ezáltal csökken a fogyasztás, nő a teljesítmény és a motor élettartama. Alkalmas benzines és dízel motorokhoz.

A jogosult nyilatkozata alapján a tabletta tartalmaz Ferrocene-t (70-95 %) és szabadalmi titkot képező speciális összetevőket (5-30 %).

Korábban elvégzett vizsgálati eredmények: Megjelenés: Sárgásbarna színű, hatszög alakú, 18 mm hosszú, 12 mm legnagyobb szélességű, 4 mm vastag, csillogó felületű, mindkét oldalán anyagában kiképzett FE3 felirattal ellátott, szilárd pasztilla.

FT-IR vizsgálat (eredeti minta): vegyileg egységes Ferrocén. Szárazanyag tartalom (105 oC, 4 ó): < 0,1 m/m %; GC-MS vizsgálat (eredeti minta): Ferrocén mutatható ki.

Ferrocén tartalom (vas alapján, ICP): > 99,5 m/m %. A vizsgálati eredmények alapján a minta vegyileg egységes ferrocén tabletta.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: TABLETTÁBAN VEGYTISZTA ÜZEMANYAGHOZ