SZERVETLEN VEGYI ANYAGOK; SZERVETLEN VAGY SZERVES VEGYÜLETEK NEMESFÉMBŐL, RITKAFÖLDFÉMBŐL, RADIOAKTÍV ELEMEKBŐL VAGY IZOTÓPOKBÓL.

 • 2801000000 10: I. KÉMIAI ELEMEK
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, klór, bróm és jód
 • 2802000000 80: Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén
 • 2803000000 80: Szén (a korom és a szén máshol nem említett más formái is)
 • 2804000000 80 (13/0) : Hidrogén, nemesgáz és más nemfém
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritkaföldfémek, ittrium és szkandium, ezeknek egymással való keverékei vagy ötvözetei is; higany
 • 2806000000 10: II. SZERVETLEN SAVAK ÉS NEMFÉMEK SZERVETLEN OXIGÉNVEGYÜLETEI
 • 2806000000 80 (2/0) : Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav
 • 2807000000 80: Kénsav; óleum
 • 2808000000 80: Salétromsav; nitrálósavak
 • 2809000000 80 (2/0) : Foszfor-pentoxid; foszforsavak; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2810000000 80 (2/0) : A bór oxidjai; bórsavak
 • 2811000000 80 (8/0) : Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei
 • 2812000000 10: III. NEMFÉMEK HALOGÉN- VAGY KÉNVEGYÜLETEI
 • 2812000000 80 (10/0) : Nemfémek halogenid- és oxihalogenid vegyületei
 • 2813000000 80 (2/0) : Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfortriszulfid
 • 2814000000 10: IV. SZERVETLEN BÁZISOK ÉS FÉMOXIDOK, -HIDROXIDOK ÉS PEROXIDOK
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban
 • 2815000000 80 (5/0) : Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (marókáli); nátrium- vagy káliumperoxidok
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok
 • 2817000000 80: Cink-oxid; cink-peroxid
 • 2818000000 80 (3/0) : Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumínium-oxid; alumínium-hidroxid
 • 2819000000 80 (2/0) : Króm-oxidok és króm-hidroxidok
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangán-oxidok
 • 2821000000 80 (2/0) : Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe@2O@3-ra átszámítva legalább 70|tömegszázalék lekötött vastartalommal
 • 2822000000 80: Kobaltoxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok
 • 2823000000 80 (2/0) : Titánoxidok
 • 2824000000 80 (2/0) : Ólom-oxidok; vörösólom és narancssárga ólom
 • 2825000000 80 (9/0) : Hidrazin és hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok
 • 2826000000 10: V. SZERVETLEN SAVAK ÉS FÉMEK SÓI ÉS PEROXISÓI
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és más komplex fluorsók
 • 2827000000 80 (14/0) : Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok
 • 2828000000 80 (2/0) : Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok
 • 2829000000 80 (4/0) : Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok
 • 2830000000 80 (2/0) : Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditionitok és szulfoxilátok
 • 2832000000 80 (3/0) : Szulfitok; tioszulfátok
 • 2833000000 80 (12/0) : Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitritek; nitrátok
 • 2835000000 80 (10/0) : Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát
 • 2837000000 80 (4/0) : Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok
 • 2839000000 80 (4/0) : Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok
 • 2840000000 80 (5/0) : Borátok; peroxoborátok (perborátok)
 • 2841000000 80 (8/0) : Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói
 • 2842000000 80 (2/0) : Szervetlen savak vagy peroxosavak más sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottakat is), az azidok kivételével
 • 2843000000 10: VI. KÜLÖNFÉLE ÁRUK
 • 2843000000 80 (6/0) : Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotópok a 2844|vtsz. alá tartozók kivételével; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2846000000 80 (2/0) : Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek keverékei
 • 2847000000 80: Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2850000000 80 (3/0) : Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849|vtsz. alá tartozó karbidok kivételével
 • 2852000000 80 (2/0) : A higany szerves vagy szervetlen vegyületei, a vegyileg meghatározottak is, az amalgámok kivételével
 • 2853000000 80 (2/0) : Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a ferrofoszfor kivételével; más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével