Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 7007110000 10: Szilárdított (edzett) biztonsági üveg
  • - - 7007110000 80 (2/0) : Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban
  • - - 7007190000 80 (3/0) : Más
  • - 7007210000 10: Rétegelt biztonsági üveg
  • - - 7007210000 80 (2/0) : Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi járműbe beszerelhető méretben és alakban
  • - - 7007290000 80 (2/0) : Más