SZINTETIKUS VAGY MESTERSÉGES VÁGOTT SZÁLAK (VÁGOTT MŰSZÁLAK).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • 5501000000 80 (5/0) : Szintetikus végtelen szálból készült fonókábel
 • 5502000000 80 (2/0) : Mesterséges végtelen szálból készült fonókábel
 • 5503000000 80 (7/0) : Szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál
 • 5504000000 80 (2/0) : Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál
 • 5505000000 80 (2/0) : Végtelen vagy vágott műszál hulladéka (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
 • 5506000000 80 (5/0) : Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál
 • 5507000000 80: Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál
 • 5508000000 80 (2/0) : Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna, kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben is
 • 5509000000 80 (25/0) : Szintetikus vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
 • 5510000000 80 (6/0) : Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
 • 5511000000 80 (3/0) : Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
 • 5512000000 80 (9/0) : Szövet, legalább 85|tömegszázalék szintetikus vágottszál-tartalommal
 • 5513000000 80 (15/0) : Szövet, 85|tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágottszál-tartalommal, amelyet elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevertek, legfeljebb 170|g/m$2|tömegű
 • 5514000000 80 (15/0) : Szövet 85|tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, 170|g/m$2-t meghaladó tömegű
 • 5515000000 80 (12/0) : Más szövet szintetikus vágott szálból
 • 5516000000 80 (25/0) : Szövet mesterséges vágott szálból