Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 6802100000 80: Mozaiklap, -kocka és hasonló áru, téglalap (beleértve a négyzet) alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható; mesterségesen színezett granulátum, hulladék és por
  • - 6802210000 10: Más szobrászati vagy épületkő és ebből készült áru, egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel
  • - - 6802210000 80: Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom
  • - - 6802230000 80: Gránit
  • - - 6802290000 80: Más kő
  • - 6802910000 10: Más
  • - - 6802910000 80 (2/0) : Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom
  • - - 6802920000 80 (2/0) : Más mészkő
  • - - 6802930000 80 (2/0) : Gránit
  • - - 6802990000 80 (2/0) : Más kő