Szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágottszál-tartalommal, amelyet elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevertek, legfeljebb 170 g/m$2 tömegű.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 5513110000 10: Fehérítetlen vagy fehérített
 • - - 5513110000 80 (2/0) : Vászonkötésű, vágott poliészter szálból
 • - - 5513120000 80: 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű, beleértve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliészter szálból
 • - - 5513130000 80: Más szövet vágott poliészter szálból
 • - - 5513190000 80: Más szövet
 • - 5513210000 10: Festett
 • - - 5513210000 80: Vászonkötésű, vágott poliészter szálból
 • - - 5513230000 80 (2/0) : Más szövet vágott poliészter szálból
 • - - 5513290000 80: Más szövet
 • - 5513310000 10: Különféle színű fonalakból
 • - - 5513310000 80: Vászonkötésű, vágott poliészter szálból
 • - - 5513390000 80: Más szövet
 • - 5513410000 10: Nyomott
 • - - 5513410000 80: Vászonkötésű, vágott poliészter szálból
 • - - 5513490000 80: Más szövet