ACÉLBÓL.

Csavarmenetes áru, nem állványcsavar, nem…

Csavarmenetes áru, nem állványcsavar, nem facsavar, nem önfúró (önmetsző) csavar, fejes csavar (nem hasított vagy keresztben hornyolt fejjel, nem belső hatlapfejű, nem hatszögletű fejjel), kerékcsavar, pótkocsi futóművéhez.

A benyújtott műszaki rajzok alapján a kerékcsavarok anyaga acél, feladatuk a keréktárcsa (felni) rögzítése a fékdobhoz.

A kerékcsavarok sajtolás útján kerülnek beépítésre a fékdobba. A beépítés után a termékek recézett felülete biztosítja, hogy a kerékcsavarok a helyükön maradjanak, ill. a kerékanya meghúzása, ill. oldása során azok ne mozduljanak el.

A kerékcsavarokon kialakított síkfelületű fej biztosítja, hogy a csavaranya meghúzása során ne lehessen a kerékcsavarokat áthúzni a fékdobon.

A benyújtott okmányok alapján megállapítást nyert, hogy a termék acélból készült csavarmenetes áru, fejjel ellátva (nem hasított vagy keresztben hornyolt fejjel, nem belső hatlapfejű, nem hatszögletű fejjel), kerékcsavar pótkocsi futóművéhez.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2), (3) pontjai, a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) pontja.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának a 73.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, továbbá a 7318 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447 (EU) bizottsági végrehajtási rendeletének 16. cikk (2) bekezdése alapján.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT182137887715.
Vámnómenklatúra-kód:
73181595**************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-04-16.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL CSAVAROK CSAVARMENETES CIKKEK

Szénacélból készült készáru, árnyékoláshoz,…

Szénacélból készült készáru, árnyékoláshoz, mely zárt süllyesztékben kovácsolt, de tovább nem megmunkált.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, a 72. Árucsoport előtti Megjegyzések 1. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XV.

Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések (C) pontját, valamint a 7326 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát és a 7326 11 és a 7326 19 HR-kódhoz tartozó magyarázatot.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137834588.
Vámnómenklatúra-kód:
7326199000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-20.

Nemzeti kulcsszavak: FÉMBŐL ACÉLBÓL KOVÁCSOLT

A határozat tárgyát képező termék egy horgonyzott…

A határozat tárgyát képező termék egy horgonyzott (nem rozsdamentes) acélból készült, menetnyomó, nem ritkamenetű csavar.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1., 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. és 3. pontja, 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. pontja.

Döntésem során figyelembe vettem a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer Magyarázat XV. Áruosztályhoz és 73.

Árucsoporthoz tartozó Általános Rendelkezéseket, a 7318 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 7318 14 91 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137836142.
Vámnómenklatúra-kód:
7318149989************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-18.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL CINK CSAVAROK CSAVARMENETES CIKKEK BEVONT VAS

Rozsdamentes acélból készült készáru árnyékoláshoz,…

Rozsdamentes acélból készült készáru árnyékoláshoz, préseléselt, de tovább meg nem munkált.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja a 72. Árucsoport előtti Megjegyzések 1. e) és f) pontjai.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XV. Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések (C) pontját, valamint a 7326 vámtarifaszámhoz, valamint az Alszámos magyarázat 7326 19 alszámhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137834609.
Vámnómenklatúra-kód:
7326199000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-04.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL GÉPJÁRMŰVEKHEZ RÁDIÓADÓ-KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZKÉNT

A határozat tárgyát egy merevítő lemez képezi,…

A határozat tárgyát egy merevítő lemez képezi, hengerelt acélból, nyílt süllyesztékben kovácsolva, de tovább nem megmunkálva.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály, I. melléklet XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3., 5. és 6. pontjai, a 72. Árucsoport előtti Megjegyzések 1. d) pontja.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat XV.

Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések (C) pontját, a 7326 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Alszámos magyarázat a 7326 19 alszámhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137837127.
Vámnómenklatúra-kód:
7326191000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-01-18.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL RÖGZÍTÉSHEZ LEMEZFORMÁBAN KOVÁCSOLT

Hidegen hengerelt szénacélból készült készáru…

Hidegen hengerelt szénacélból készült készáru árnyékoláshoz, mely nem öntött, nem kovácsolt, nem zsugorított.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály, I. melléklet XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3., 5. és 6. pontjai a 72. Árucsoport előtti Megjegyzések 1. d) pontja.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XV. Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések (C) pontját, valamint a 7326 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137837105.
Vámnómenklatúra-kód:
7326909890************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-01-18.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL RÖGZÍTÉSHEZ ADATÁTVITELHEZ HENGERELT, FÉM

Csavar (nem rozsdamentes) acélból, kombinált…

Csavar (nem rozsdamentes) acélból, kombinált torx fejjel, mely nem állványcsavar, nem facsavar, nem önfúró (önmetsző) csavar

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok és a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék nem rozsdamentes acélból készült, kombinált torx fejű csavar, kéziszerszámgépek alkatrészeinek egymáshoz rögzítésére, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. 3. c) és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész a XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. és 3. pontja, a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. d) és e) pontja, a 7318 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XV.

Áruosztályhoz és 72. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 7318 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot, továbbá az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 7318 15 90 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137660796.
Vámnómenklatúra-kód:
7318159590************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-07-04.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL NEM NEMESFÉMBŐL CSAVAROK RÖGZÍTÉSHEZ CSAVARMENETES CIKKEK KÉZISZERSZÁMOK

Csavarmenetes áru acélból, telekommunikációs…

Csavarmenetes áru acélból, telekommunikációs berendezés sáváteresztő szűrőjének rögzítő eleme (nem állványcsavar, nem facsavar, nem csavaros kampó vagy gyűrűs csavar, nem önfúró (önmetsző) csavar)

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok és a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék csavarmenetes áru acélból, nem állványcsavar, nem facsavar, nem csavaros kampó vagy gyűrűs csavar, nem önfúró (önmetsző) csavar, telekommunikációs berendezés sáváteresztő szűrőjének eleme, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész a XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. és 3. pontja, a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. d) és f) pontja, a 7318 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XV.

Áruosztályhoz és 72. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 7318 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137659730.
Vámnómenklatúra-kód:
7318190090************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-22.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL BEÉPÍTÉSHEZ CSAVARMENETES CIKKEK BEVONT

hidegen hengerelt korrózióálló ötvözött acélból…

hidegen hengerelt korrózióálló ötvözött acélból készült elválasztó lemez/szerelvény

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék hidegen hengerelt korrózióálló ötvözött acélból készült elválasztó lemez/szerelvény, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1. és a 6. szabály; e rendelet Második rész XV.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, a 7326 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának XV.

Áruosztályhoz, valamint a 73. és 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 7326 és 8517 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137659763.
Vámnómenklatúra-kód:
7326909890************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-21.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL ACÉL ÖTVÖZÖTT ACÉL

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos…

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására szolgáló készülék

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására szolgáló készülék, nyomtatott áramköri lapok vizsgálatához, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész a 8536 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137659213.
Vámnómenklatúra-kód:
8536909599************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-07.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL ELEKTROMOS NEM NEMESFÉMBŐL VIZSGÁLATOKHOZ ÉRINTKEZŐK BEVONT NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ