CSATLAKOZÓK.

Csatlakozó, legfeljebb 1 000 V feszültségű…

Csatlakozó, legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, nyomtatott áramkörhöz.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI.

Áruosztályhoz és 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata (2016/C 214/08) 8536 69 30 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447 (EU) bizottsági végrehajtási rendeletének 16. cikk (2) bekezdése alapján.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137886828.
BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137886839.
Vámnómenklatúra-kód:
8536693000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-04-08.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ ELEKTROMOS ÁRAMKÖRÖKHÖZ CSATLAKOZÓK

A termék áll egy több funkciós fémlapból…

A termék áll egy több funkciós fémlapból és egy USB adapterből. A fémlapon található az USB adapter rögzítésére szolgáló kivágás.

Az USB adapter egy 5,5 x 1,1 x 0,6 cm méretű, továbbá USB-A apa és mikro USB apa csatlakozóval rendelkezik.

A fémlap egy 1 mm vastag téglalap alakú 85 x 54 mm méretű, lekerekített sarkú, melyen egy 0-7 cm tartományú milliméterenkénti beosztás és egy 7 cm hosszú vágó él található, valamint a rövidebb oldala fogazott kialakítású.

A fémlapon található további kivágás, mely szögmérésre, sörnyitóként, konzervnyitóként, csavarhúzóként és mobiltelefon tartásra használható fel.

Az elvégzett vizsgálatok és a rendelkezésre bocsájtott dokumentáció alapján a termék csak elektromos csatlakozást hoz létre.

Mobiltelefon és a töltője közötti csatlakoztatási funkcióval rendelkezik, ezenkívül egyéb funkciója nincs, legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására szolgál.

Összeszerelés nélkül, a termék egyszerű bedugásával jön létre a kapcsolat. Az USB adapter Androidos készülékekkel használható, másfajta készülékhez eltérő kimenetre lehet szükség, ilyen kimenetet a csomag nem tartalmaz.

A termék kiskereskedelmi forgalom számára papírdobozban, azon belül fekete műbőr tasakban kiszerelt egy fémből készült multifunkciós kártyába illesztve.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendeletének I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1., 5.a), 3.b), és a 6. szabály.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának a 85.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata 2017/C 89/06 számú és a 8536 vámtarifaszámhoz és a 8536 69 10 – 8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

A termék nem felel meg a 3.b) szabály értelmében vett kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt készletnek, mert nem speciális szükséglet kielégítésére vagy speciális tevékenység ellátására szolgál, ezért a termékek KN-kódja a külön határozatban került megállapításra.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137884219-1.
Vámnómenklatúra-kód:
85366990**************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-03-27.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK

Szigetelt elektromos vezeték, legfeljebb…

Szigetelt elektromos vezeték, legfeljebb 1000 V feszültséghez, csatlakozóval szerelt, nem távközlésben használt.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja alapján. A Bizottság (EU) 1112/2012/EU végrehajtási rendelete.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat 8544 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137815204.
BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137815248.
Vámnómenklatúra-kód:
8544429090************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-12-17.

Nemzeti kulcsszavak: CSATLAKOZÓK ADATÁTVITELHEZ VEZETÉK USB CSATLAKOZÓVAL

Koaxiális foglalat telekommunikációs berendezéshez.

Koaxiális foglalat telekommunikációs berendezéshez.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem a HR Magyarázat 85.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit és a 8536 vtsz-hoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata a 8536 69 10 - 8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812247.
Vámnómenklatúra-kód:
8536691000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-26.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK CSATLAKOZÓ EGYSÉGEK

Smart Card típusú kártyához való csatlakozóhüvely,…

Smart Card típusú kártyához való csatlakozóhüvely, nyomtatott áramköri kártyákra történő forrasztáshoz használatos, elektromos berendezések és áramkörök csatlakoztatásához, valamint legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkörök kapcsolásához és védelméhez.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 85.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések, valamint a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat; a KN Magyarázat 8536 69 10-8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812269.
Vámnómenklatúra-kód:
8536699088************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-12.

Nemzeti kulcsszavak: NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ CSATLAKOZÓK SMART-KÁRTYÁK FORRASZTÁSHOZ

SIM kártya csatlakozó, legfeljebb 1000 V…

SIM kártya csatlakozó, legfeljebb 1000 V feszültségre.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; az I.

Melléklet Második rész XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék legfeljebb 1000 V feszültségű csatlakozó, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812258.
Vámnómenklatúra-kód:
8536909599************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-08.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ CSATLAKOZÓK

Legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű…

Legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű áramkör összekapcsolására szolgáló csatlakozó, nem koaxiális kábelhez, nem nyomtatott áramkörhöz.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció és az elvégzett vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű áramkör összekapcsolására szolgáló csatlakozó, nem koaxiális kábelhez, nem nyomtatott áramkörhöz, gépjárművek beépített hangszórójának elektromos csatlakozója, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a 11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése, a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1., 3. b), 3. c) és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész a 8536 vámtarifaszám és alszámai szövege.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztály és a 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8532 és 8536 vámtarifaszámokhoz tartozó magyarázatát, továbbá az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 8536 69 10 – 8536 69 90, valamint a 8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137686211.
Vámnómenklatúra-kód:
8536699099************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-30.

Nemzeti kulcsszavak: SZEMÉLYGÉPKOCSI BEÉPÍTÉSHEZ CSATLAKOZÓK HANGSZÓRÓK KONDENZÁTOROK ALKATRÉSZKÉNT

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA…

gépjárművekhez; csatoláshoz; csatlakozók; rögzítőberendezésgépjárművekhez; csatoláshoz; csatlakozók; rögzítőberendezés

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA (másodlagos rögzítő), cikkszáma: 12124811” megnevezésű TPA típusú (Terminal Positional Assurance) fröccsöntött műanyagból készülő termék képezi, mely a - jogosult nyilatkozata alapján - 12052854 cikkszámú fémrészeket nem tartalmazó műanyagból készült csatlakozóházba kerül beépítésre.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján a minta hossza 34,0 mm, szélessége 16,7 mm, vastagsága 4,1 mm, fehér színű műanyagból készült termék.

A minta téglalap alakú, egyik hosszú élén 6 db bevágás, másik hosszú élén 90 fokban hajtott perem van kialakítva.

A mintán anyagába nyomott „2 P.E.D.” felirat olvasható. A termék annak ellenére, hogy ugyan kizárólag szigetelőanyagból készült, azonban a felhasználását tekintve, a szigetelés csak másodlagos szerepet tölt be, ezért áruosztályozás szempontjából nem minősül szigetelőszerelvénynek.

A minta műanyagból készült csatlakozóház része. A termék funkcióját tekintve az elektromos érintkezők másodlagos rögzítő eleme a csatlakozóházon, illetve a csatlakozóházat érő rázkódás és az autóipari biztonsági előírások miatt szükséges az egyfajta védelmet biztosító, rögzítő elemként való felhasználása.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és az elvégzett vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék műanyagból készült rögzítő elem, csatlakozóház része, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után, az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a 11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése, a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja, valamint a 3926 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat 3926.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, valamint a 8547 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137626345.
Vámnómenklatúra-kód:
3926909790************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-22.

Nemzeti kulcsszavak: GÉPJÁRMŰVEKHEZ CSATOLÁSHOZ CSATLAKOZÓK RÖGZÍTŐBERENDEZÉS