CSATLAKOZÓK.

Szigetelt elektromos vezeték, legfeljebb…

Szigetelt elektromos vezeték, legfeljebb 1000 V feszültséghez, csatlakozóval szerelt, nem távközlésben használt.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja alapján. A Bizottság (EU) 1112/2012/EU végrehajtási rendelete.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat 8544 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137815204.
BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137815248.
Vámnómenklatúra-kód:
8544429090************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-12-17.

Nemzeti kulcsszavak: CSATLAKOZÓK ADATÁTVITELHEZ VEZETÉK USB CSATLAKOZÓVAL

Koaxiális foglalat telekommunikációs berendezéshez.

Koaxiális foglalat telekommunikációs berendezéshez.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem a HR Magyarázat 85.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit és a 8536 vtsz-hoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata a 8536 69 10 - 8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812247.
Vámnómenklatúra-kód:
8536691000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-26.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK CSATLAKOZÓ EGYSÉGEK

Smart Card típusú kártyához való csatlakozóhüvely,…

Smart Card típusú kártyához való csatlakozóhüvely, nyomtatott áramköri kártyákra történő forrasztáshoz használatos, elektromos berendezések és áramkörök csatlakoztatásához, valamint legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkörök kapcsolásához és védelméhez.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 85.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések, valamint a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat; a KN Magyarázat 8536 69 10-8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812269.
Vámnómenklatúra-kód:
8536699088************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-12.

Nemzeti kulcsszavak: NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ CSATLAKOZÓK SMART-KÁRTYÁK FORRASZTÁSHOZ

SIM kártya csatlakozó, legfeljebb 1000 V…

SIM kártya csatlakozó, legfeljebb 1000 V feszültségre.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; az I.

Melléklet Második rész XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék legfeljebb 1000 V feszültségű csatlakozó, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137812258.
Vámnómenklatúra-kód:
8536909599************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-11-08.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖKHÖZ CSATLAKOZÓK

Legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű…

Legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű áramkör összekapcsolására szolgáló csatlakozó, nem koaxiális kábelhez, nem nyomtatott áramkörhöz.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció és az elvégzett vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék legfeljebb 1000 V elektromos feszültségű áramkör összekapcsolására szolgáló csatlakozó, nem koaxiális kábelhez, nem nyomtatott áramkörhöz, gépjárművek beépített hangszórójának elektromos csatlakozója, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a 11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése, a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1., 3. b), 3. c) és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész a 8536 vámtarifaszám és alszámai szövege.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztály és a 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8532 és 8536 vámtarifaszámokhoz tartozó magyarázatát, továbbá az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 8536 69 10 – 8536 69 90, valamint a 8536 69 90 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137686211.
Vámnómenklatúra-kód:
8536699099************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-30.

Nemzeti kulcsszavak: SZEMÉLYGÉPKOCSI BEÉPÍTÉSHEZ CSATLAKOZÓK HANGSZÓRÓK KONDENZÁTOROK ALKATRÉSZKÉNT

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA…

gépjárművekhez; csatoláshoz; csatlakozók; rögzítőberendezésgépjárművekhez; csatoláshoz; csatlakozók; rögzítőberendezés

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA (másodlagos rögzítő), cikkszáma: 12124811” megnevezésű TPA típusú (Terminal Positional Assurance) fröccsöntött műanyagból készülő termék képezi, mely a - jogosult nyilatkozata alapján - 12052854 cikkszámú fémrészeket nem tartalmazó műanyagból készült csatlakozóházba kerül beépítésre.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján a minta hossza 34,0 mm, szélessége 16,7 mm, vastagsága 4,1 mm, fehér színű műanyagból készült termék.

A minta téglalap alakú, egyik hosszú élén 6 db bevágás, másik hosszú élén 90 fokban hajtott perem van kialakítva.

A mintán anyagába nyomott „2 P.E.D.” felirat olvasható. A termék annak ellenére, hogy ugyan kizárólag szigetelőanyagból készült, azonban a felhasználását tekintve, a szigetelés csak másodlagos szerepet tölt be, ezért áruosztályozás szempontjából nem minősül szigetelőszerelvénynek.

A minta műanyagból készült csatlakozóház része. A termék funkcióját tekintve az elektromos érintkezők másodlagos rögzítő eleme a csatlakozóházon, illetve a csatlakozóházat érő rázkódás és az autóipari biztonsági előírások miatt szükséges az egyfajta védelmet biztosító, rögzítő elemként való felhasználása.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és az elvégzett vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék műanyagból készült rögzítő elem, csatlakozóház része, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után, az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a 11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése, a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja, valamint a 3926 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat 3926.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, valamint a 8547 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137626345.
Vámnómenklatúra-kód:
3926909790************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-22.

Nemzeti kulcsszavak: GÉPJÁRMŰVEKHEZ CSATOLÁSHOZ CSATLAKOZÓK RÖGZÍTŐBERENDEZÉS

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA…

műanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezetékműanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezeték

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA M/P 16 BLU (másodlagos rögzítő), cikkszáma: 12160437” megnevezésű TPA típusú (Terminal Positional Assurance) fröccsöntött műanyagból készülő termék képezi, mely a - jogosult nyilatkozata alapján - 12110250 cikkszámú fémrészeket nem tartalmazó műanyagból készült csatlakozóházba kerül beépítésre.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján a minta hossza 32,6 mm, szélessége 12,1 mm, vastagsága 4,2 mm, kék színű műanyagból készült termék.

A minta téglalap alakú, egyik hosszú élén bevágás, másik hosszú élén 90 fokban hajtott perem van kialakítva.

A mintán anyagába nyomott „PED 10” felirat olvasható. A termék annak ellenére, hogy ugyan kizárólag szigetelőanyagból készült, azonban a felhasználását tekintve, a szigetelés csak másodlagos szerepet tölt be, ezért áruosztályozás szempontjából nem minősül szigetelőszerelvénynek.

A minta műanyagból készült csatlakozóház része. A termék funkcióját tekintve az elektromos érintkezők másodlagos rögzítő eleme a csatlakozóházon, illetve a csatlakozóházat érő rázkódás és az autóipari biztonsági előírások miatt szükséges az egyfajta védelmet biztosító, rögzítő elemként való felhasználása.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137626323.
Vámnómenklatúra-kód:
3926909790************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-22.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL GÉPJÁRMŰVEKHEZ CSATLAKOZÓK RÖGZÍTŐBERENDEZÉS VEZETÉK

A határozat tárgyát a „LOCK CONN LK CPA YEL…

műanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezetékműanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezeték

A határozat tárgyát a „LOCK CONN LK CPA YEL (másodlagos rögzítő), cikkszáma: 15458128” megnevezésű CPA típusú (Connector Positional Assurance) fröccsöntött műanyagból készülő termék képezi, mely a - jogosult nyilatkozata alapján - 15409189 cikkszámú fémrészeket nem tartalmazó műanyagból készült csatlakozóházba kerül beépítésre.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján a minta hossza 30,3 mm, szélessége 21,5 mm, vastagsága 9,7 mm, sárga színű, speciális formájú műanyagból készült.

A minta közepén ”T”alakú kivágás van kialakítva, felületén rögzítő fülek, valamint középen egy kinyúló rész található.

A mintán anyagába nyomott „3A A653>PA6-GF15<01” felirat olvasható. A termék annak ellenére, hogy ugyan kizárólag szigetelőanyagból készült, azonban a felhasználását tekintve, a szigetelés csak másodlagos szerepet tölt be, ezért áruosztályozás szempontjából nem minősül szigetelőszerelvénynek.

A minta műanyagból készült csatlakozóház része. A termék funkcióját tekintve az elektromos érintkezők másodlagos rögzítő eleme a csatlakozóházon, illetve a csatlakozóházat érő rázkódás és az autóipari biztonsági előírások miatt szükséges az egyfajta védelmet biztosító, rögzítő elemként való felhasználása.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137626444.
Vámnómenklatúra-kód:
3926909790************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-22.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL GÉPJÁRMŰVEKHEZ CSATLAKOZÓK RÖGZÍTŐBERENDEZÉS VEZETÉK

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA…

műanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezetékműanyagból; gépjárművekhez; csatlakozók; rögzítőberendezés; vezeték

A határozat tárgyát a „LOCK SECONDARY TPA (másodlagos rögzítő), cikkszáma: 15418545” megnevezésű TPA típusú (Terminal Positional Assurance) fröccsöntött műanyagból készülő termék képezi, mely a - jogosult nyilatkozata alapján - 15326807 cikkszámú fémrészeket nem tartalmazó műanyagból készült csatlakozóházba kerül beépítésre.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján a minta hossza 20,8 mm, szélessége 11,6 mm, vastagsága 5,9 mm, lila színű, műanyagból készült.

A minta „U” alakú, alsó részén 3 db „U” alakú kivágás, valamint két szárán egy-egy téglalap alakú kivágás látható.

A mintán anyagába nyomott „31 DELPHI” felirat olvasható. A termék annak ellenére, hogy ugyan kizárólag szigetelőanyagból készült, azonban a felhasználását tekintve, a szigetelés csak másodlagos szerepet tölt be, ezért áruosztályozás szempontjából nem minősül szigetelőszerelvénynek.

A minta műanyagból készült csatlakozóház része. A termék funkcióját tekintve az elektromos érintkezők másodlagos rögzítő eleme a csatlakozóházon, illetve a csatlakozóházat érő rázkódás és az autóipari biztonsági előírások miatt szükséges az egyfajta védelmet biztosító, rögzítő elemként való felhasználása.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137626433.
Vámnómenklatúra-kód:
3926909790************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-05-22.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL GÉPJÁRMŰVEKHEZ CSATLAKOZÓK RÖGZÍTŐBERENDEZÉS VEZETÉK