GÉPALKATRÉSZEK.

A határozat tárgyát képező termék egy fémgyűrűbe…

A határozat tárgyát képező termék egy fémgyűrűbe szerelt műanyag tömítő gyűrű (cikkszáma: 03.120.70.25.0).

Az elvégzett vizsgálatok alapján a minta egy fémlemezből készült gyűrű. Belső kerületénél perem látható, ugyanezen oldalon a külső pereménél rugalmas, gumiszerű gyűrű van ráerősítve.

A termék alkatrészként közúti pótkocsi futóműbe kerül beépítésre. A tömítés a futómű tengelycsonkjára kerül felhelyezésre.

Funkciója a kúpgörgős csapágy kenésére használt csapágy kenőzsír megtartása (tömítése) a csapágy görgői között.

Az elvégzett XRF vizsgálat alapján a fémgyűrű fő komponensei vas és cink, a bevonat leoldás után vas.

A rugalmas, gumiszerű gyűrű főként akrilnitril-butadién kopolimert, illetve poliésztert tartalmaz.

A minta egy horganyzott vas-, vagy acélgyűrűbe rögzített műanyag és gumi keverékéből álló gépalkatrész (tömítőgyűrű).

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1., 3/b. és 6. szabály; e rendelet I. melléklet Második rész XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pont c) bekezdése, 5. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8484 és a 8487 vámtarifaszámokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137816959.
Vámnómenklatúra-kód:
84879090**************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-05.

Nemzeti kulcsszavak: GUMIBÓL MŰANYAGBÓL FÉMBŐL TÖMÍTÉS GÉPALKATRÉSZEK

Hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból.

Hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a termék, hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete I. melléklet Második rész XVI.

Áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja, valamint a 8483 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8483 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137560520.
BTI hivatkozási szám:
HUT162137560872.
BTI hivatkozási szám:
HUT162137560519.
BTI hivatkozási szám:
HUT162137560531.
Vámnómenklatúra-kód:
8483908990************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2019-10-02.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL GÉPALKATRÉSZEK ALKATRÉSZKÉNT

Hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból.

Hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a termék, hajtóműelem alkatrésze, nem öntött acélból, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a 11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése, a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete I. melléklet Második rész XVI.

Áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja, valamint a 8483 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8483 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137560542.
Vámnómenklatúra-kód:
8483908990************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2019-09-27.

Nemzeti kulcsszavak: ACÉLBÓL GÉPALKATRÉSZEK ALKATRÉSZKÉNT

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján…

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a termék számítógépes rendszerhez kapcsolódó ipari nyomtatóhoz felhasználható, speciális méretű tisztítókefe.

Feladata: folyamatos forgással a beépített fényérzékeny henger (dob) tisztítása. A termék papírból készült hengerre ragasztott szintetikus szálakból áll.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék gépalkatrészként használatos kefe, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 1. o) pontja; a 9603 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat XVI.

Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések (I) (A) rész ij) pontját, a 96. Árucsoporthoz tartozó Általános Rendelkezéseket és a 9603 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137520539.
Vámnómenklatúra-kód:
9603500000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2019-08-03.

Nemzeti kulcsszavak: SZINTETIKUS SZÁLBÓL HENGER FORMÁBAN KEFÉK GÉPALKATRÉSZEK PAPÍRALAPÚ

Nyomógombos kapcsoló alkatrésze

Nyomógombos kapcsoló alkatrésze

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék nyomógombos kapcsoló műanyag alkatrésze, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 1101/2014/EU rendelete; e rendelet 1. szakasz alapján, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Kombinált Nómenklatúra 8538 vámtarifaszám szövege, a 853890 ill. 85389099 alszám szövege, valamint a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2/a pontja alapján. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 8538 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT153029761703.
Vámnómenklatúra-kód:
8538909999************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-05-21.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL GÉPALKATRÉSZEK

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék laptop kizárólagos alkatrésze: műanyag kijelző hátlap árnyékolással, mikrofonnal, vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló antennákkal (4 darab).

A minta téglalap alakú, felső oldala szálcsiszolt fémből készült, rajta kb. 2 cm átmérő "hp" védett márkajelzés van.

Alsó oldalához 4 db speciálisan kialakított lemez került rögzítésre. Az antennákhoz 32 cm, fekete kábel csatlakozik, melyek másik végén speciális csatlakozó található.

Az antenákkal ellentétes mindkét oldalon található 1-1 db mikrofon, középen nyomtatott áramköri csatlakozók, SMD alkatrészek.

Méretek: Legnagyobb szélessége: 11 cm; legnagyobb hossza: 18 cm.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a termék hordozható számítógép kizárólagos alkatrésze, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Elnökének címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 861/2010/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a 8473 vámtarifaszám szövege, a 8473 30, ill. 8473 30 80 alszám szövege, valamint a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2/b pontja alapján alapján. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 8473 vtsz-hoz tartozó magyarázatot, a KN Magyarázat 8473, illetve a 8473 30 20 és 8473 30 80 alszámokhoz tartozó magyarázatot.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT11359035842.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2017-11-07.

Nemzeti kulcsszavak: GÉPALKATRÉSZEK

Csomagolás: A minta ezüstszínű, áttetsző,…

Csomagolás: A minta ezüstszínű, áttetsző, ESD árnyékoló műanyag tasakba csomagolva érkezett, rajta fehér színű címkén „184878B-01” felirat olvasható.

Érzékszervi vizsgálat: A minta külső oldalán fehér, belső oldalán ezüstszínű, kb. 20 cm x 42,5 cm méretű, 4 mm vastag fém lap, rajta fekete tintával „184878B-01 REV.1 17480” felirat, valamint hosszabbik oldala mentén 3 db 4 mm átmérőjű furat.

Ezüstszínű oldalán, hosszabbik oldalával párhuzamosan, annak teljes hosszában, 5 db rögzítő sín található.

Egyik rövidebb oldalán, annak sarkától indulva, 18 cm hosszú, 9 cm magas, 4 mm vastag, külső oldalán fehér, belső oldalán ezüstszínű fém konzol került rögzítésre, melyen 1 db 4,9 cm átmérőjű kör alakú kivágás, 4 db 5 mm átmérőjű, süllyesztett, menetes furat, valamint 2 db, 3 mm átmérőjű, nem menetes furat található.

Érzékszervi vizsgálattal anyaga pontosan nem határozható meg, vélelmezhető: egyik oldalán porfestett alumínium.

A jogosult nyilatkozata szerint: ez az alkatrész az egyik alsó burkolati eleme a PXI-1050 automatikus adatfeldolgozó gépnek.

Az adatfeldolgozó gép elülső részén helyezkedik el. Az elem alumíniumból készült, speciális kialakítású, hornyokkal, furatokkal, kör alakú nyílással ellátott.

Ezek biztosítják a szomszédos burkolatokhoz való rögzítést, az elektronikus áramkörök hűtését biztosító ventilátor rögzítését, a PXI és SCXI modulok csatlakoztatását ellátó sínek, lapok rögzítését.

Ezt az alkatrészt kizárólag a PXI-1050-es automatikus adatfeldolgozó rendszerekben történő használatra tervezték és gyártják.

A burkolati elem az adatfeldolgozó gépház vázrészét képezi.

A besorolás indoklása: A minta vizsgálata és a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék automatikus adatfeldolgozó gép nem elektronikus alkatrésze, burkolati eleme, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Elnökének címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 861/2010/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a 8473 vámtarifaszám szövege, a 847330 ill. 84733080 alszám szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 8473 vámtarifaszámhoz, illetve a KN Magyarázat 84733020 és 84733080 alszámokhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján,valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT11299030759.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2017-08-16.

Nemzeti kulcsszavak: FÉMBŐL GÉPALKATRÉSZEK MÁS TERMÉKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK