PÉNZTÁRGÉP.

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

burkolatok; tartók; rozsdamentes acél; számítógép-alkatrészek;…burkolatok; tartók; rozsdamentes acél; számítógép-alkatrészek;…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék rozsdamentes acélból készült egyedi kialakítású - pénztárgép konfigurációban használt - automatikus adatfeldolgozó gépen használatos I/O (input-output) kártya tartó/rögzítő elem.

A termékkel stabilan rögzíthető az input/output kártya az automatikus adatfeldolgozó gép burkolatához, illetve megfelelő stabilitást és rögzítést biztosít magának a kártyának.

Az input/output kártyán öt darab speciálisan kialakított USB csatlakozó van elhelyezve, melyeken keresztül lehet a pénztárgép konfigurációban használt specifikus perifériákat (pl.: billentyűzet, blokknyomtató, mágneskártya leolvasó, kézi szkenner…stb.) csatlakoztatni az automatikus adatfeldolgozó géphez.

A besorolás indoklása: Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8471 és a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 8473 30 20 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137860446.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-18.

Nemzeti kulcsszavak: BURKOLATOK TARTÓK ROZSDAMENTES ACÉL SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK PÉNZTÁRGÉP

A határozat tárgyát egy monitor képezi, amely…

A határozat tárgyát egy monitor képezi, amely kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék folyadékkristályos képernyő technológiával készült színes monitor, melyet kizárólag vagy elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerben használnak, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1. és a 6. szabály; a 8528 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának a 8528 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137690278.
Vámnómenklatúra-kód:
8528521000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-21.

Nemzeti kulcsszavak: LCD SZÁMÍTÓGÉPHEZ MONITOROK PÉNZTÁRGÉP FOLYADÉKKRISTÁLYOS LCD

Optikai ujjlenyomat olvasó szkenner pénztárgéphez.

Optikai ujjlenyomat olvasó szkenner pénztárgéphez.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció és a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék optikai ujjlenyomat olvasó szkenner pénztárgéphez, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91.§ a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja, valamint a 8471 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata 84.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8471 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137517238.
Vámnómenklatúra-kód:
8471900000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2019-09-14.

Nemzeti kulcsszavak: UJJ AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉSHEZ OPTIKAI OLVASÓ PÉNZTÁRGÉP USB CSATLAKOZÓVAL

Tartóállvány.

Tartóállvány.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék a 8470 vámtarifaszám alá tartozó pénztárgép tartozéka, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság (EU) 2015/1754/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1., 3. b) és 6. szabály; valamint a 8470 és 8473 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI. Áruosztályhoz és 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint a KN Magyarázat 8473 29 10 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT143219977963.
Vámnómenklatúra-kód:
8473299000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2022-03-29.

Nemzeti kulcsszavak: TARTÓK MONITOROK PÉNZTÁRGÉP

Pénztárgép fiók.

Pénztárgép fiók.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a termék pénztárgép kizárólagos alkatrésze, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a 1101/2014/EK rendelet; e rendelet 1. szakasz alapján, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; e rendelete I. melléklet Második rész XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzésk 2. pontja, a Kombinált Nómenklatúra 8473 vámtarifaszám szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI. Áruosztályhoz tartozó Magyarázat Általános rendelkezései,8473 vtsz-hoz tartozó magyarázatot, a KN Magyarázat 84439910 vtsz-hoz tartozó magyarázatot.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. § (2)-(3), 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT153029853387.
BTI hivatkozási szám:
HUT153029853398.
Vámnómenklatúra-kód:
8473299000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-09-13.

Nemzeti kulcsszavak: FIÓK PÉNZTÁRGÉP

4820-2GB típusú, 66Y3632 cikkszámú monitor.…

4820-2GB típusú, 66Y3632 cikkszámú monitor. Tulajdonságai: Képernyő méret: 12,1" Maximális felbontás: 800x600; 75 Hz szín: iron gray Magas fényesség, magas kontraszt (600 typographic) Video interfész: analóg; USB interfész: Power USB, szabványos USB.

Válaszidő: 10ms (felfutási idő), 25ms (lefutási idő) Fényerő: 400 cd/m2 Megjeleníthető színek száma: 16,2M (262K) Látószög: -80, +80 fok között (horizontális), -50, +60 fok között (vertikális) Bemeneti egyenfeszültség: 15 V (max) Képarány: 4:3 Összetett videojel megjelenítésére nem, csak VGA jel megjelenítésére képes.

Egyéb funkciók: VGA bemenet, USB HUB funkció (1 db bemenet, 2 db kimenet), 1 db bemeneti eszköz csatlakozó, billentyűzár, infravörös érintőképernyő.

A monitor automatikus adatfeldolgozó rendszerekben kerül felhasználásra, pénztárgép konfigurációhoz.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék folyadékkristályos képernyő technológiával készült színes monitor, melyet kizárólag vagy elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerben használnak, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Elnökének címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 1006/2011/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1. és 6. szabály; a Kombinált Nómenklatúra 8528 vámtarifaszám szövege, a 85285100 alszám szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 8528 vtsz-hoz tartozó magyarázatot.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT11540065982.
Vámnómenklatúra-kód:
8528510090************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2018-05-03.

Nemzeti kulcsszavak: LCD SZÁMÍTÓGÉPHEZ MONITOROK PÉNZTÁRGÉP FOLYADÉKKRISTÁLYOS LCD

Érintőképernyős, LCD technológiával készült…

Érintőképernyős, LCD technológiával készült színes monitor pénztárgéphez, mely a jogosult nyilatkozata alapján minden tekintetben megegyezik a HUT090002069 számú KTF-ben szereplő termékkel.

Ez alapján megállapítottam, hogy a 40N6257 cikkszámú, érintőképernyős, 15”-os színes LCD kijelző számítógéphez is csatlakoztatható.

SVGA és DFP bemenettel rendelkezik, 12-16 V bemeneti feszültséggel üzemeltethető, a kiegészítő csatolófelülete lehetővé teszi kézi szkenner és/vagy bankkártya olvasó készülék csatlakoztatását.

Maximális felbontása 1024x768 pixel, képaránya 4:3. Videokamerához nem csatlakoztatható. Talppal nem, de rögzítési ponttal rendelkezik.

Nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos.

A készülékhez más kiegészítő (pl. egér) is csatlakoztatható. Színe: szürke (iron gray).

A besorolás indoklása: A csatolt dokumentumok alapján a termék folyadékkristályos színes monitor, képernyője átlómérete legfeljebb 22 hüvelyk, 4:3 képaránnyal, ezért jelen határozat 6. rovatában szereplő TARIC-kód alá sorolandó.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Elnökének címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 861/2010/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a 8528 vtsz., a 852859 és a 85285940 alszám szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 8528 vtsz-hoz tartozó magyarázat (B) részét.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT11178016511-1.
Vámnómenklatúra-kód:
8528594040************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2017-05-03.

Nemzeti kulcsszavak: LCD MONITOROK FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ PÉNZTÁRGÉP

Érintőképernyős, LCD technológiával készült…

Érintőképernyős, LCD technológiával készült színes monitor pénztárgéphez, mely a jogosult nyilatkozata alapján minden tekintetben megegyezik a HUT090002072 számú KTF-ben szereplő termékkel.

Ez alapján megállapítottam, hogy az 50Y6640 cikkszámú, érintőképernyős, 15”-os színes LCD kijelző számítógéphez is csatlakoztatható.

SVGA és DFP bemenettel rendelkezik, 12-16 V bemeneti feszültséggel üzemeltethető, a kiegészítő csatolófelülete lehetővé teszi kézi szkenner és/vagy bankkártya olvasó készülék csatlakoztatását.

Maximális felbontása 1024x768 pixel, képaránya 4:3. Videokamerához nem csatlakoztatható. Talppal nem, de rögzítési ponttal rendelkezik.

Nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos.

A készülék USB csatlakozóval rendelkezik. Színe: gyöngyfehér (pearl white).

BTI hivatkozási szám:
HUT11179016523-1.
Vámnómenklatúra-kód:
8528594040************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2017-05-03.

Nemzeti kulcsszavak: LCD MONITOROK FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ PÉNZTÁRGÉP

LCD technológiával készült színes monitor…

LCD technológiával készült színes monitor pénztárgéphez, amely a jogosult nyilatkozata szerint minden tekintetben megegyezik a HUT090001938 számú KTF kérelemben szereplő termékkel, ennek alapján megállapítottam, hogy a a 44D1968 cikkszámú érintőképernyős 15”-os színes LCD kijelző számítógéphez is csatlakoztatható.

SVGA és DFP bemenettel rendelkezik, 12-16 V bemeneti feszültséggel üzemeltethető, a kiegészítő csatolófelülete lehetővé teszi kézi szkenner és/vagy bankkártya olvasó készülék csatlakoztatását.

Maximális felbontása 1024x768 pixel, képaránya 4:3. Videokamerához nem csatlakoztatható. Talppal nem, de rögzítési ponttal rendelkezik.

Nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos.

A készülék magas fényű (AUO panel) és USB csatlakozóval van ellátva. Színe: szürke (iron gray).

BTI hivatkozási szám:
HUT11165016363.
Vámnómenklatúra-kód:
8528594040************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2017-05-03.

Nemzeti kulcsszavak: LCD MONITOROK PÉNZTÁRGÉP