SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK.

SSD (szilárdtest) meghajtó – adatfeldolgozó…

számítógépek; számítógépes tárolóegységek; memóriák; számítógép-alkatrészek;…

SSD (szilárdtest) meghajtó – adatfeldolgozó gép más tárolóegysége

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendeletének I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1. és 6. szabály; E rendelet I.

Melléklet Második rész XVI. Áruosztály 2.b) pontja és a 84. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5.C) pontja.

A Bizottság (EU) 2017/1971 végrehajtási rendelete. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatának a XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, továbbá a 8471 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT182137888240.
Vámnómenklatúra-kód:
8471709800************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-04-19.

Nemzeti kulcsszavak: SZÁMÍTÓGÉPEK SZÁMÍTÓGÉPES TÁROLÓEGYSÉGEK MEMÓRIÁK SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK FÉLVEZETŐ CIKKEK

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

burkolatok; tartók; rozsdamentes acél; számítógép-alkatrészek;…burkolatok; tartók; rozsdamentes acél; számítógép-alkatrészek;…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék rozsdamentes acélból készült egyedi kialakítású - pénztárgép konfigurációban használt - automatikus adatfeldolgozó gépen használatos I/O (input-output) kártya tartó/rögzítő elem.

A termékkel stabilan rögzíthető az input/output kártya az automatikus adatfeldolgozó gép burkolatához, illetve megfelelő stabilitást és rögzítést biztosít magának a kártyának.

Az input/output kártyán öt darab speciálisan kialakított USB csatlakozó van elhelyezve, melyeken keresztül lehet a pénztárgép konfigurációban használt specifikus perifériákat (pl.: billentyűzet, blokknyomtató, mágneskártya leolvasó, kézi szkenner…stb.) csatlakoztatni az automatikus adatfeldolgozó géphez.

A besorolás indoklása: Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály.

A XVI. Áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8471 és a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 8473 30 20 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137860446.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-02-18.

Nemzeti kulcsszavak: BURKOLATOK TARTÓK ROZSDAMENTES ACÉL SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK PÉNZTÁRGÉP

A határozat tárgyát egy 8471. vámtarifaszám…

A határozat tárgyát egy 8471. vámtarifaszám alá tartozó, automatikus adatfeldolgozó gép tárolóegységének, nem elektronikus alkatrésze képzi.

A besorolás indoklása: A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály, I. melléklet Második rész XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. bekezdés, b) pontja, továbbá a 84. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. bekezdése.

A Bizottság (EU) 2017/1971 végrehajtási rendelete. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázat 84.

Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit és a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, továbbá az Európai Unió Kombinált Nomenklatúrájának Magyarázata a 8473 30 20 és 8473 30 80 KN kódokhoz tartozó magyarázatát.

BTI hivatkozási szám:
HUBTIT172137836076.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2021-01-17.

Nemzeti kulcsszavak: FÉMBŐL RÖGZÍTÉSHEZ SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

Hang, képek vagy más adatok vételére és továbbítására…

Hang, képek vagy más adatok vételére és továbbítására szolgáló készülék (Host bus adapter)

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék kép vagy más adat hálózaton belüli vételére és továbbítására szolgál, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC-kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC-kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei, a Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Második rész 84.

Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. C) és 5. D) pontjában foglaltak, a 8517 vámtarifaszám és alszámai szövege.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 85. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, a 8517 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot, az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata 85176990 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT172137659279.
Vámnómenklatúra-kód:
8517699000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-14.

Nemzeti kulcsszavak: ADAPTER SZÁMÍTÓGÉPHEZ ADATÁTVITELHEZ ADATTÁROLÁSHOZ SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

111-03249-A0 Host bus adapter (HBA), hang,…

111-03249-A0 Host bus adapter (HBA), hang, képek vagy más adatok vételére és adására, továbbítására szolgáló gép

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék egy host-busz adapter, amely kép vagy más adat hálózaton belüli továbbítására vagy fogadására szolgál, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33., 34., 56. és 57. cikkei; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Második rész 84.

Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5/C és 5/D pontjában foglaltak, a 8517 vámtarifaszám és alszámai szövege.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 85. Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8517 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata a 8517 62 00 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

Jogorvoslatra a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 45. cikkei; 2004. évi CXL. törvény 99. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162137561165.
Vámnómenklatúra-kód:
8517699090************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2019-10-12.

Nemzeti kulcsszavak: SZÁMÍTÓGÉPHEZ SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

Külső burkolat, cikkszáma RB510-00045-01.

Külső burkolat, cikkszáma RB510-00045-01.

A besorolás indoklása: A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a termék a 8471 vámtarifaszám alá tartozó gép nem elektronikus tartozéka, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) rész 6. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 2015/1754/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül az 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztály előtti Megjegyzések 2. pontja, valamint a 8471 és 8473 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázata XVI.

Áruosztályhoz és 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseit, valamint a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, továbbá a 8473 30 20 KN-kódhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162062301399.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2022-04-28.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL BURKOLATOK SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

Külső burkolat.

Külső burkolat.

BTI hivatkozási szám:
HUT162062301409.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2022-04-28.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL BURKOLATOK SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

Nagyfrekvenciás EMI árnyékoló lemez, cikkszáma:…

Nagyfrekvenciás EMI árnyékoló lemez, cikkszáma: 747755-01.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentációk és az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a termék automatikus adatfeldolgozógép integrált áramköreinek védelmére és árnyékolására szolgál, automatikus adatfeldolgozó gépben történő felhasználásra speciálisan kialakított, nem elektronikus alkatrész, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságnak címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01076064 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 485/2015. (XII.29.) Korm. rend. 91. § a) pontja, 1. sz. melléklet B) bek. 6. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2 pontja, a 8473 vámtarifaszám és alszámai szövege alapján.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI. Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések, valamint a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát, valamint a KN Magyarázat 84733020 és 84733080 alszámokhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT162062293960.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2022-04-06.

Nemzeti kulcsszavak: FÉMBŐL SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék egy áramköri lap, melyen integrált áramköri elemek (csatlakozók, kondenzátorok, ellenállások, diódák, integrált áramkörök) találhatók.

A termék memóriával nem rendelkezik és nem programozható szabályzó. A termék nem tartalmaz beindító, megállító vagy működtető készüléket, mely áramot szolgáltat.

A termék nem automata szabályzó készülék. A termék kizárólag automatikus adatfeldolgozó gépben használható, csak a meghatározott célra.

Felhasználása: kizárólag automatikus adatfeldolgozó gépbe kerül beszerelésre, annak alaplapjához csatlakozik.

Funkciója a jogosult nyilatkozata alapján: a számítógép belső szenzorai, vezérlő egységei által küldött jelek (hőmérsékleti és terheltségi adatok) fogadását és feldolgozását követően, az adott paraméternek (hőmérséklet) megfelelően önállóan szabályozza a processzor, videokártya, HDD hűtését szolgáló ventilátorok bekapcsolását, illetve fordulatszámát.

A szabályozott ventilátorok állapotáról tájékoztatja az alaplapot. A terméken található chip multiplexer/demultiplexer funkciót tesz lehetővé.

A termék az automatikus adatfeldolgozó gép vezérlőegységétől kapott jel szerint fix beállítás, igazságtábla alapján szabályozza a hozzákapcsolt hűtőventilátorok működését (1-6 ventilátor bekapcsolása és fordulatszáma).

A termék szabadon nem programozható, az ún. igazságtábla a gyártás során kerül beégetésre. A csatolt dokumentációk alapján a termék nem tartalmaz a 8535 és a 8536 vámtarifaszámok alá sorolandó termékek közül legalább két típusú alkatrészt.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok és a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék automatikus adatfeldolgozó gép kizárólagos alkatrésze, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságnak címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 1001/2013/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja, a 84. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. pontja, a 8473 vámtarifaszám szövege, a 8473 30 és 8473 30 20 alszámok szövege.

Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI. Áruosztályhoz és a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 8473, a 8537 és a 9032 vámtarifaszámokhoz tartozó magyarázatát, valamint az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának Magyarázata a 8473 30 20 – 8473 30 80 KN-kódokhoz tartozó magyarázatát.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT131712856882.
Vámnómenklatúra-kód:
8473302000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2020-06-03.

Nemzeti kulcsszavak: ELEKTROMOS BEÉPÍTÉSHEZ VEZÉRLŐ SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK

Az elvégzett érzékszervi vizsgálatok alapján…

Az elvégzett érzékszervi vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a minta speciálisan kialakított laptop fedőlap.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentáció és az elvégzett érzékszervi vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék hordozható automatikus adatfeldolgozógép elektronikus részt nem tartalmazó műanyag alkatrésze, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt TARIC kódot állapítottam meg.

A kiadott TARIC kód kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a NAV Elnökének címzett, de nálam benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A 273/2010. (XII.9.) Korm. rend. 25. § a) pontja, 3. sz. melléklet A) bek. 10. pontja; a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdés; a Bizottság 1006/2011/EU rendelete; e rendelet I. melléklet Első rész I. szakasz A pontjában meghatározott, a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1-es és 6. szabály; a 8473 vámtarifaszám, valamint a 847330 és a 84733080 alszámok szövege; a XVI.

Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2/b. pontja alapján. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat XVI.

Áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezéseket, a 84. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezéseket és a 8473 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatot.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. §, 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.

BTI hivatkozási szám:
HUT12344074821.
Vámnómenklatúra-kód:
8473308000************.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2018-11-05.

Nemzeti kulcsszavak: MŰANYAGBÓL HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉPEK SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEK