Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 0908110000 10: Szerecsendió
  • - - 0908110000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0908120000 80: Zúzott vagy őrölt
  • - 0908210000 10: Szerecsendió-virág
  • - - 0908210000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0908220000 80: Zúzott vagy őrölt
  • - 0908310000 10: Kardamom
  • - - 0908310000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0908320000 80: Zúzott vagy őrölt