Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok, más vérfrakciók és immunológiai termékek, biotechnológiai eljárással módosítva vagy előállítva is; vakcinák, toxinok, mikroorganizmus kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 3002110000 10: Ellenszérum, más vérfrakciók és immunológiai termékek, biotechnológiai eljárással módosítva vagy előállítva is
  • - - 3002110000 80: Maláriadiagnosztikai tesztkészlet
  • - - 3002120000 80 (0/1) : Ellenszérum és más vérfrakciók
  • - - 3002130000 80: Immunológiai termékek, nem kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
  • - - 3002140000 80 (0/4) : Immunológiai termékek, kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
  • - - 3002150000 80 (0/2) : Immunológiai termékek, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
  • - - 3002190000 80: Más
  • - 3002200000 80: Vakcinák embergyógyászati célra
  • - 3002300000 80 (0/1) : Vakcinák állatgyógyászati célra
  • - 3002900000 80 (4/0) : Más