Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal.

 • - - - 3811210010 80: Dinonil-naftalin-szulfonsav sói, ásványolaj-oldat formájában
 • - - - 3811210011 80: Diszpergálószer és oxidációs inhibitor, amely: - o-amino-poliizobutilén-fenolt (CAS RN 78330-13-9), - több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210012 80: Diszpergálószer, amely: - poliizobutenil-borostyánkősav és pentaeritritol észtereit (CAS RN 103650-95-9), - 35 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat, és - legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórt tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210013 80: Adalékanyagok, amelyek: - bórsavas magnézium (C16-C24) alkil-benzol-szulfonátokat és - ásványolajokat tartalmaznak, több mint 250, de legfeljebb 350 teljes bázisszámmal  (TBN),  kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210014 80: Diszpergálószer, amely: - polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 147880-09-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutén-szukcinimidet tartalmaz,, - több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, - legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal,  - kevesebb mint 15 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210015 80: Adalékanyagok, amelyek: - cink bisz[bisz(tetrapropilén-fenil)] bisz(hidrogén-ditiofoszfát)-ból (CAS RN 11059-65-7), - trifenil-tiofoszfátból (CAS RN 597-82-0), - trifenil-foszfitból (CAS RN 101-02-0), és - ásványolajokból állnak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210016 80: Mosó- és tisztítószer, amely: - béta-amino-karbonil-alkil-fenol kalciumsóját (az alkil-fenol Mannich-reakción alapuló reakcióterméke), - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és - több mint 120 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210017 80: Adalékanyagok, amelyek: - főként kénezett diizobutilént, - kalcium-szulfonátot, - dialkil-amino-alkil-poliizobutilén-szukcinátot, és - ásványolajokat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210018 80: Mosó- és tisztítószer, amely: - hosszú láncú alkil-toluén-kalcium-szulfonátokat, - 30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és - több mint 310, de legfeljebb 340 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210019 80: Adalékanyagok, amelyek: -  poliizobutilén-szukcinimid alapú keveréket, és -  több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 40 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210020 80: Komplex szerves molibdénvegyület alapú adalékanyagok kenőolajokhoz, ásványolaj-oldat formájában
 • - - - 3811210025 80: Adalékanyagok, amelyek: - (C8-18) alkil-polimetakrilát-kopolimert N-[3-(dimetil-amino)propil]metakrilamiddal, több mint 10 000, de legfeljebb 20 000 tömegátlag molekulatömeggel (Mw), és - több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210027 80: Adalékanyagok, amelyek: - legalább 20 tömegszázalék 4-(4-nitro-feniláz)anilinnel és 3-nitro-anilinnel reagáltatott borostyánkősav-anhidrid csoportokkal vegyileg módosított etilén-propilén-kopolimert, és - ásványolajokat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210030 80: Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, amelyek poliizobutilénnel szubsztituált fenol szalicilsavval és formaldehiddel kapott reakciótermékeinek kalcium-sóiból állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811210033 80: Adalékanyagok, amelyek: - heptil-fenol reakciótermékek kalcium-sóit formaldehiddel (CAS RN 84605-23-2), és - ásványolajokat tartalmaznak több mint 40, de legfeljebb 100 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához, vagy kenőolajokban használt hiperbázikus tisztítószerek gyártásához
 • - - - 3811210035 80: Adalékanyagok, amelyek: - o-amino-poliizobutilén-fenolt (CAS RN 78330-13-9), - poliizobutilén-szukcinimidet (CAS RN 84605-20-9), - alkenil-imidazolint (CAS RN 68784-17-8), - nonilozott difenil-amin-származékokat  (CAS RN 36878-20-3 és CAS RN 27177-41-9), és - több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210037 80: Adalékanyagok, amelyek: - C4-C20 alkoholokkal észterezett, amino-propil-morfolinnel módosított sztirol-malein-anhidrid-kopolimert, és - több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210045 80: Adalékanyagok, amelyek: - egy (C8-18) alkil-metakrilát  és  N-[3-(dimetil-amino)propil]metakrilamid-kopolimert, - egy etilén-propilén-kopolimert, - egy borostyánkősav-anhidriddel, 4-(4-nitro-fenil)anilinnel és 3-nitro-anilinnel vegyileg módosított etilén-propilén-kopolimert, és - több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, metakril folyáspont-csökkentő polimerrel is, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210048 80: Adalékanyagok, amelyek: - hiperbázikus magnézium(C20-C24)-alkil-benzol-szulfonátokat (CAS RN 231297-75-9) és - több mint 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, több mint 350, de legfeljebb 450 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210050 80: Kenőolaj-adalékok, - amelyek kalcium C16-24 alkil-benzol-szulfonátokon (CAS RN 70024-69-0) alapulnak, - ásványolaj-tartalommal, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811210053 80: Adalékanyagok, amelyek:  - legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék szulfonáttartalmú hiperbázikus kalcium-kőolaj-szulfonátokat (CAS 68783-96-0) és - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, legalább 280, de legfeljebb 420 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210055 80: Adalékanyagok, amelyek: - alacsony bázisszámú kalcium-polipropil-benzol-szulfonátot (CAS RN 75975-85-8) és - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, több mint 10, de legfeljebb 25 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210060 80: Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, - amelyek alapja kalcium-polipropilenillel szubsztituált benzol-szulfonát (CAS RN 75975-85-8), legalább 25, de legfeljebb 35 tömegszázalékban, - legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal (TBN), koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811210063 80: Adalékanyagok, amelyek: - legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék teljes szulfonáttartalmú kalcium-kőolaj-szulfonátok (CAS RN 61789-86-4) és szintetikus kalcium-alkil-benzol-szulfonátok (CAS RN 68584-23-6 és CAS RN 70024-69-0) hiperbázikus keverékét és - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210065 80: Adalékanyagok, amelyek: - poliizobutilén-szukcinimid alapú keveréket (CAS RN 160610-76-4), és - több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, több mint 0,7 tömegszázalék, de legfeljebb 1,3 tömegszázalék kéntartalommal, több mint 8 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811210070 80: Kenőolaj-adalékok, - amelyek polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutilén-szukcinimidet tartalmaznak, - ásványolaj-tartalommal, - legalább 0,05, de legfeljebb 0,25  tömegszázalék klór-tartalommal, - több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN), koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811210073 80: Adalékanyagok, amelyek: - borátozott szukcinimid vegyületeket (CAS RN 134758-95-5), és - ásványolajokat tartalmaznak, és - több mint 40 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolaj-adalékok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210075 80: Adalékanyagok, amelyek: - kálcium (C10-C14)-dialkil-benzolszulfonátot, - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, legfeljebb 10 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210077 80: Habzásgátló adalékanyagok: - 2-etil-hexil-akrilát és etil-akrilát- kopolimerből, és - több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék ásványolajokból, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210080 80: Adalékanyagok, amelyek: - poliizobutilén-alapú aromás poliamin-szukcinimidet, - több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 0,6 tömegszázalék, de legfeljebb 0,9 tömegszázalék nitrogén-tartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210083 80: Adalékanyagok: - polietilén-poliamin poliizobutenil-szukcin-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) való reakcióból származó poliizobutén-szukcinimid-tartalommal, - több mint 31,9 tömegszázalék, de legfeljebb 43,3 tömegszázalék ásványolaj-tartalommal, - legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal, és - több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210085 80: Adalékanyagok: - több mint 20 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék ásványolaj-tartalommal, - elágazó dodecilfenol-szulfid kalcium-sók keverékén alapulnak, karbonátozott is, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811210090 80: Más