Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 6112110000 10: Tréningruha
 • - - 6112110000 80: Pamutból
 • - - 6112120000 80: Szintetikus szálból
 • - - 6112190000 80: Más textilanyagból
 • - 6112200000 80: Síöltöny
 • - 6112310000 10: Férfi- vagy fiú fürdőruha
 • - - 6112310000 80 (2/0) : Szintetikus szálból
 • - - 6112390000 80 (2/0) : Más textilanyagból
 • - 6112410000 10: Női vagy leányka-fürdőruha
 • - - 6112410000 80 (2/0) : Szintetikus szálból
 • - - 6112490000 80 (2/0) : Más textilanyagból