Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével.

Svenska 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 8418100000 80 (2/0) : Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal
 • - 8418210000 10: Háztartási hűtőgép
 • - - 8418210000 80 (7/0) : Kompresszoros típusú
 • - - 8418290000 80 (2/0) : Más
 • - 8418300000 80 (2/0) : Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal
 • - 8418400000 80 (2/0) : Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal
 • - 8418500000 80 (4/0) : Más berendezési tárgyak (ládák, szekrények, kiállítópultok, vitrinek és hasonlók) tárolásra és bemutatásra, beépített hűtő- vagy fagyasztókészülékkel
 • - 8418610000 10: Más hűtő- vagy fagyasztókészülék; hőszivattyú
 • - - 8418610000 80 (4/0) : Hőszivattyúk, a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezések kivételével
 • - - 8418690000 80 (4/1) : Más
 • - 8418910000 10: Alkatrész
 • - - 8418910000 80: Bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására
 • - - 8418990000 80 (2/0) : Más