FÉNYKÉPÉSZETI VAGY MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI TERMÉKEK.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is
  • 3702000000 80 (20/0) : Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben
  • 3703000000 80 (3/0) : Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil
  • 3704000000 80 (2/0) : Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil
  • 3705000000 80 (2/0) : Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film, a mozgó-fényképészeti film kivételével
  • 3706000000 80 (2/0) : Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, hangfelvétellel is, vagy csak hangfelvételt tartalmazó
  • 3707000000 80 (2/0) : Fényképészeti célra szolgáló vegyszerek (a lakk, az enyv, a ragasztó és hasonló készítmények kivételével); fényképészeti célra szolgáló nem kevert termékek kimért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, felhasználásra készen