Természetes vagy szintetikus úton előállított alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Polski 3 Slovenčina 1 Svenska 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2939110000 10: Ópium alkaloidái és származékai; ezek sói
 • - - 2939110000 80: Mákszalma-koncentrátum; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxikodon (INN), oximorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) és tebain; ezek sói
 • - - 2939190000 80: Más
 • - 2939200000 80: Kínafakéreg (cinchona) alkaloidjai és származékai; ezek sói
 • - 2939300000 80: Koffein és sói
 • - 2939410000 10: Efedrinek és sói
 • - - 2939410000 80: Efedrin és sói
 • - - 2939420000 80: Pszeudoefedrin (INN) és sói
 • - - 2939430000 80: Katin (INN) és sói
 • - - 2939440000 80: Norefedrin és sói
 • - - 2939490000 80: Más
 • - 2939510000 10: Teofillin és aminofillin (teofillin-etiléndiamin) és származékai; ezek sói
 • - - 2939510000 80: Fenetillin (INN) és sói
 • - - 2939590000 80: Más
 • - 2939610000 10: Anyarozs alkaloidja és származékai; ezek sói
 • - - 2939610000 80: Ergometrin (INN) és sói
 • - - 2939620000 80: Ergotamin (INN) és sói
 • - - 2939630000 80: Lizergsav és sói
 • - - 2939690000 80: Más
 • - 2939710000 10: Más, növényi eredetű
 • - - 2939710000 80: Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemát; ezek sói, észterei és más származékai
 • - - 2939790000 80 (2/0) : Más
 • - 2939800000 80: Más

A jogosult nyilatkozata alapján a termék…

A jogosult nyilatkozata alapján a termék a 1531-1/2011. NAV SZI számú szakvéleményben foglalt adatoknak és vizsgálati eredményeknek felel meg, mely alapján a minta fehér kristályos por.

Származási ország: India Felhasználási kör: cukorbetegségek kezelésére használt készítmények aromatikus anyaga

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: POR FORMÁBAN VEGYTISZTA VEGYIPARI TERMÉKEK