Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 9022120000 10: Röntgensugár használatán alapuló készülék orvosi, sebészeti, fogászati, vagy állatorvosi vagy más célra, radiográf vagy radioterápiai készülék is
  • - - 9022120000 80: Komputertomográf készülék
  • - - 9022130000 80: Más fogászati készülék
  • - - 9022140000 80: Más, orvosi, sebészeti vagy állatorvosi célra
  • - - 9022190000 80 (0/1) : Más célra
  • - 9022210000 10: Alfa-, béta- vagy gammasugárzáson alapuló készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra, radiográf vagy radioterápiai készülék is
  • - - 9022210000 80: Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra
  • - - 9022290000 80: Más célra
  • - 9022300000 80: Röntgencső
  • - 9022900000 80 (2/0) : Más, alkatrész és tartozék