Más / Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz.

Français 5

 • - - - 3811290015 80: Adalékanyagok, amelyek: - formaldehid, szén-diszulfid és hidrazin elágazó láncú heptil-fenollal való reakcióból származó termékeit (CAS RN 93925-00-9) és - több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék könnyű aromás kőolajbenzin oldószert tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290020 80: Kenőolaj-adalékok, amelyek bisz(2-metil-pentán-2-il)ditiofoszforsav propilén-oxiddal, foszfor-oxiddal, és C12-14 alkilláncú aminokkal képzett reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290025 80: Adalékanyagok, amelyek legalább primer aminok és mono- és di-alkil-foszforsavak sóit tartalmazzák, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290030 80: Kenőolaj-adalékok, amelyek butil-ciklohex-3-én-karboxilát, kén és trifenil-foszfit (CAS RN 93925-37-2) reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811290035 80: Adalékanyagok imidazolin alapú keverékből (CAS RN 68784-17-8), kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290040 80: Kenőolaj-adalékok, amelyek 2-metil-prop-1-én kén-monokloriddal és nátrium-szulfiddal (CAS RN 68511-50-2) képzett reakciótermékeiből állnak, legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék klórtartalommal, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290045 80: Adalékanyagok, amelyek (C7-C9) dialkil adipátok olyan keverékéből állnak, amelyben a diizooktil-adipát (CAS RN 1330-86-5) a keverék több mint 85 tömegszázaléka, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290050 80: Kenőolaj-adalékok, amelyek 12-18 szénatom alkillánc-hosszúságú N,N-dialkil-2-hidroxiacetamidok (CAS RN 866259-61-2) keverékéből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához
 • - - - 3811290055 80: Adalékanyagok, amelyek difenil-aminnak és elágazó láncú nonéneknek a következőkkel képzett reakciótermékeiből állnak: - több mint 28 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék 4-monononil-difenilamin, és - több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék 4,4'-dinonil-difenilamin, - összesen legfeljebb 5 tömegszázalék 2, 4-dinonil-difenilamin és 2, 4'-dinonil-difenilamin, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290060 80: Adalékanyagok, amelyek: - főként kénezett diizobutilént, - kalcium-szulfonátot, és - dialkil-amino-alkil-poliizobutilén-szukcinátot tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290065 80: Adalékanyagok, amelyek szulfurált növényi olaj keverékből, hosszú láncú α-olefinekből és tallolaj-zsírsavakból állnak, legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék kéntartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811290070 80: Adalékanyagok, amelyek dialkil-foszfitokból  állnak (amelyekben az alkilcsoportok több mint 80 tömegszázalék oleil-, palmitil- és sztearilcsoportokat tartalmaznak), kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290075 80: Oxidációgátló, amely főként 1-(tert-dodecil-tio)propán-2-ol (CAS RN 67124-09-8) izomerjeit tartalmazza, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához
 • - - - 3811290080 80: Adalékanyagok, amelyek: - több mint 70 tömegszázalék 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolt (CAS RN 89347-09-1), és - több mint 15 tömegszázalék 5-(terc-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiont (CAS RN 97503-12-3) tartalmaznak, kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290085 80: Adalékanyagok a következők keverékéből:3-((C9-11)-izoalkiloxi)tetrahidrotiofén 1,1-dioxid, C10-ben gazdag (CAS RN 398141-87-2), kenőolajok gyártásához
 • - - - 3811290090 80: Más