ĮVAIRŪS GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ.

 • 8301000000 80 (7/0) : Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos (raktinės, kodinės arba elektrinės), pagamintos iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis, pagaminti iš netauriųjų metalų; visų pirmiau išvardytų gaminių raktai, pagaminti iš netauriųjų metalų
 • 8302000000 80 (9/0) : Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, skrynių, dėžių ir panašių gaminių aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs netauriųjų metalų gaminiai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų; automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų
 • 8303000000 80 (2/0) : Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės, skirtos pinigams arba dokumentams saugoti, ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai
 • 8304000000 80: Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir panaši biuro arba darbo stalo įranga, pagaminta iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus, priskiriamus 9403 pozicijai
 • 8305000000 80 (3/0) : Segtuvų arba bylų aptaisai, raštinės sąvaržėlės ir spaustukai, žymėjimo kortelės ir panašūs biuro reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų; juostinių sankabėlių (pavyzdžiui, raštinės, baldų apmušalų, pakuočių), pagamintų iš netauriųjų metalų, blokai
 • 8306000000 80 (5/0) : Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai netauriųjų metalų dirbiniai; statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai; fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai, pagaminti iš netauriųjų metalų; veidrodžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų
 • 8307000000 80 (2/0) : Lankstūs vamzdžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) arba be jungiamųjų detalių
 • 8308000000 80 (3/0) : Drabužių arba drabužių priedų, avalynės, bižuterijos, rankinių laikrodžių, knygų, tentų, odos dirbinių, kelionės reikmenų arba balno reikmenų ar kitų gatavų dirbinių sąsagos, rėminės konstrukcijos su sąsagomis, sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų
 • 8309000000 80 (2/0) : Kamščiai, gaubteliai, dangteliai (įskaitant karūninius kamščius, užsukamus gaubtelius ir pilstomuosius kamščius), dangteliai, butelių aptaisai, volės (dideli kamščiai) su sriegiais, volių aptaisai, plombos ir kiti pakavimo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų
 • 8310000000 80: Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir panašios lentelės, numeriai, raidės ir kiti simboliai, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus dirbinius, priskiriamus 9405 pozicijai
 • 8311000000 80 (4/0) : Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs netauriųjų metalų arba metalų karbidų produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis, tinkami litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu, suvirinimui arba metalų ar metalų karbidų nusodinimui; purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai, pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų metalų miltelių