Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, priskiriamus 8415 pozicijai.

Svenska 1

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

 • - 8418100000 80 (2/0) : Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis
 • - 8418210000 10: Buitiniai šaldytuvai
 • - - 8418210000 80 (7/0) : Kompresoriniai
 • - - 8418290000 80 (2/0) : Kiti
 • - 8418300000 80 (2/0) : Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų
 • - 8418400000 80 (2/0) : Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų
 • - 8418500000 80 (4/0) : Kiti baldai (skrynios, spintelės, prekystaliai, vitrinos ir panašūs), skirti laikymui ir eksponavimui, su šaldymo arba užšaldymo įrenginiais
 • - 8418610000 10: Kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai
 • - - 8418610000 80 (4/0) : Šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, priskiriamus 8415 pozicijai
 • - - 8418690000 80 (4/0) : Kiti
 • - 8418910000 10: Dalys
 • - - 8418910000 80: Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti
 • - - 8418990000 80 (2/0) : Kitos