MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS.

  • 9201000000 80 (3/0) : Fortepijonai ir pianinai, įskaitant pianolas ir kitus automatinius pianinus; klavesinai ir kiti klavišiniai styginiai instrumentai
  • 9202000000 80 (2/0) : Kiti styginiai muzikos instrumentai (pavyzdžiui, gitaros, smuikai, arfos)
  • 9205000000 80 (2/0) : Pučiamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, vamzdiniai klavišiniai vargonai, akordeonai, klarnetai, triūbos, dūdmaišiai) išskyrus mugių vargonėlius ir mechanines rylas
  • 9206000000 80: Mušamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, būgnai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)
  • 9207000000 80 (2/0) : Muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra (pavyzdžiui, vargonai, gitaros, akordeonai)
  • 9208000000 80 (2/0) : Muzikinės skrynutės, mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai pjūklai ir kiti muzikos instrumentai, nenurodyti jokioje kitoje šio skirsnio pozicijoje; visų rūšių vilbynės; švilpukai, ragai ir kiti signaliniai pučiamieji instrumentai
  • 9209000000 80 (6/0) : Muzikos instrumentų dalys (pavyzdžiui, muzikinių skrynučių mechanizmai) ir reikmenys (pavyzdžiui, mechaninių instrumentų kortos, diskai ir velenėliai); metronomai, kamertonai, visų rūšių vienatoniai vamzdeliai