ŠILKAS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 5001000000 80: Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti
  • 5002000000 80: Šilko žaliava (nesukta)
  • 5003000000 80 (2/0) : Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
  • 5004000000 80 (2/0) : Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai
  • 5005000000 80 (2/0) : Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
  • 5006000000 80 (2/0) : Šilko siūlai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai; šilkaverpių fibroinas
  • 5007000000 80 (3/0) : Šilko arba šilko atliekų audiniai