ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS (IŠSKYRUS KAILIUS) IR IŠDIRBTA ODA.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 4101000000 80 (3/0) : Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės
 • 4102000000 80 (4/0) : Žaliavinės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis
 • 4103000000 80 (3/0) : Kitos žaliavinės odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis
 • 4104000000 80 (6/0) : Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4105000000 80 (2/0) : Avių arba ėriukų odos, raugintos arba krastas, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4106000000 80 (10/0) : Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4107000000 80 (8/0) : Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai
 • 4112000000 80: Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai
 • 4113000000 80 (4/0) : Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai
 • 4114000000 80 (2/0) : Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos
 • 4115000000 80 (2/0) : Kompozicinės odos, daugiausia sudarytos iš išdirbtų odų arba iš odos pluoštų, plokščios, lakštinės arba juostinės, suvyniotos į ritinius arba nesuvyniotos; atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinių odų atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai