Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

  • - 8471300000 80: Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, sveriančios ne daugiau kaip 10 kg, sudarytos bent iš pagrindinio procesoriaus, klaviatūros ir vaizduoklio
  • - 8471410000 10 (0/1) : Kitos automatinio duomenų apdorojimo mašinos
  • - - 8471410000 80: Kurių bent pagrindinis procesorius bei įvesties ir išvesties įtaisai sumontuoti viename korpuse, kombinuotos arba nekombinuotos
  • - - 8471490000 80: Kitos, pateikiamos sistemų pavidalu
  • - 8471500000 80 (0/1) : Procesoriai, išskyrus priskiriamus 8471 41 arba 8471 49 subpozicijai, kurių korpuse yra arba nėra šie vienos arba dviejų rūšių įtaisai: atmintinės įrenginiai, įvesties įtaisai, išvesties įtaisai
  • - 8471600000 80 (2/0) : Įvesties arba išvesties įtaisai su tame pačiame korpuse įmontuotomis atmintinėmis arba be jų
  • - 8471700000 80 (9/0) : Atmintinės
  • - 8471800000 80: Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai
  • - 8471900000 80: Kitos