OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS.

 • 9001000000 80 (6/0) : Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus priskiriamus 8544 pozicijai; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo
 • 9002000000 80 (5/0) : Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo
 • 9003000000 80 (4/0) : Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai bei jų dalys
 • 9004000000 80 (2/0) : Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai
 • 9005000000 80 (3/0) : Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, priskiriamas 8539 pozicijai
 • 9007000000 80 (5/0) : Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių
 • 9008000000 80 (2/0) : Vaizdo projektoriai, išskyrus kino projektorius; fotografijos (bet ne kinematografijos) didintuvai ir mažintuvai
 • 9010000000 80 (4/0) : Fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; negatoskopai, projekcijos ekranai
 • 9011000000 80 (4/0) : Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopai, išskyrus optinius mikroskopus; difrakcijos aparatai
 • 9013000000 80 (4/0) : Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus gaminius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai aparatai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
 • 9015000000 80 (6/0) : Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai
 • 9016000000 80 (2/0) : Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių
 • 9017000000 80 (5/0) : Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje
 • 9018000000 80 (16/0) : Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti
 • 9019000000 80 (2/0) : Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje
 • 9020000000 80 (4/0) : Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti
 • 9022000000 80 (10/0) : Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus, rentgeno vamzdelius ir kitus rentgeno spinduliuotės generatorius, valdymo pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo procedūrų stalus, krėslus ir panašią įrangą
 • 9023000000 80 (2/0) : Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams
 • 9024000000 80 (3/0) : Mašinos ir prietaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, stiprumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti
 • 9025000000 80 (5/0) : Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos
 • 9026000000 80 (4/0) : Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautmačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, priskiriamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijai
 • 9027000000 80 (6/0) : Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai
 • 9028000000 80 (4/0) : Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius
 • 9029000000 80 (3/0) : Sukimosi dažnio tachometrai, gaminių skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; greitmačiai ir tachometrai, išskyrus priskiriamus 9014 arba 9015 pozicijai; stroboskopai
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, priskiriamus 9028 pozicijai; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai
 • 9031000000 80 (7/0) : Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai
 • 9032000000 80 (6/0) : Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
 • 9033000000 80 (2/0) : Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, priskiriamų 90 skirsniui, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)