Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų arba šieno presus arba presus-rinktuvus; vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos, išskyrus mašinas, priskiriamas 8437 pozicijai.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • - 8433110000 10: Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti
 • - - 8433110000 80 (6/0) : Su varikliu, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje plokštumoje
 • - - 8433190000 80 (8/0) : Kitos
 • - 8433200000 80 (4/0) : Kitos vejapjovės arba šienapjovės, įskaitant juostines žolės pjovimo mašinas, pakabinamas ant traktoriaus
 • - 8433300000 80: Kitos šienavimo mašinos
 • - 8433400000 80: Šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktuvus
 • - 8433510000 10: Kitos javapjovės ir derliaus nuėmimo mašinos; kuliamosios mašinos
 • - - 8433510000 80: Javų kombainai
 • - - 8433520000 80: Kitos kuliamosios mašinos
 • - - 8433530000 80 (3/0) : Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos
 • - - 8433590000 80 (4/0) : Kitos
 • - 8433600000 80: Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
 • - 8433900000 80: Dalys