BRANDUOLINIAI REAKTORIAI, KATILAI, MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; JŲ DALYS.

 • 8401000000 80 (4/0) : Branduoliniai reaktoriai; nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės); izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra
 • 8402000000 80 (6/0) : Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai
 • 8403000000 80 (2/0) : Centrinio šildymo katilai, išskyrus priskiriamus 8402 pozicijai
 • 8404000000 80 (3/0) : Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, priskiriamais 8402 arba 8403 pozicijai (pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai, dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
 • 8405000000 80 (2/0) : Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų; acetileno dujų generatoriai ir panašūs vandens proceso dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų
 • 8406000000 80 (5/0) : Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos
 • 8407000000 80 (10/0) : Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu
 • 8408000000 80 (3/0) : Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)
 • 8409000000 80 (4/0) : Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, priskiriamiems 8407 arba 8408 pozicijai
 • 8410000000 80 (5/0) : Hidraulinės turbinos, vandens ratai ir jų reguliatoriai
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos
 • 8412000000 80 (9/0) : Kiti varikliai ir jėgainės
 • 8413000000 80 (15/0) : Skysčių siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba be jų; skysčių keltuvai
 • 8414000000 80 (10/0) : Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų
 • 8415000000 80 (7/0) : Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama
 • 8416000000 80 (4/0) : Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus
 • 8417000000 80 (4/0) : Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnis
 • 8418000000 80 (13/0) : Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, priskiriamus 8415 pozicijai
 • 8419000000 80 (15/0) : Mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra (išskyrus krosnis, orkaites ir kitus įrenginius, priskiriamus 8514 pozicijai), naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais, su temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, kaip pavyzdžiui, šildymas, virimas arba kepimas, skrudinimas arba išdeginimas, distiliacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, šutinimas vandens garais, džiovinimas, išgarinimas, garinimas, kondensacija arba šaldymas, išskyrus buitinę techniką; neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių mašinų velenai
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai
 • 8422000000 80 (7/0) : Indų plovimo mašinos; butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo mašinos; butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos; butelių, stiklainių, tūbelių ir panašių talpyklų uždarymo mašinos; kitos pakavimo arba vyniojimo mašinos (įskaitant vyniojimo į pakaitinus traukias (susitraukiančias) plėveles mašinas); gėrimų gazavimo mašinos
 • 8423000000 80 (8/0) : Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant masės valdomas skaičiavimo arba kontrolės mašinas; visų rūšių svėrimo mašinų svareliai
 • 8424000000 80 (10/0) : Mechaniniai įtaisai (rankiniai arba kiti), skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti; gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti; purkštuvai ir panašūs įtaisai; garasrovės, smėliasrovės ir panašios srovinio svaidymo mašinos
 • 8425000000 80 (10/0) : Blokai skrysčiniai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus; gervės ir špiliai (kabestanai); kėlikliai (domkratai)
 • 8426000000 80 (12/0) : Laivų derikai (kėlimo kranai su strėlėmis); kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus; mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai (straddle carriers) ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais
 • 8427000000 80 (3/0) : Šakiniai krautuvai; kitos gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo arba pernešimo įtaisais
 • 8428000000 80 (10/0) : Kiti kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai (pavyzdžiui, liftai, eskalatoriai, konvejeriai, lynų keliai)
 • 8429000000 80 (10/0) : Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai
 • 8430000000 80 (12/0) : Kiti, žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mašinos; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai
 • 8431000000 80 (10/0) : Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, priskiriamoms 8425-8430 pozicijoms
 • 8432000000 80 (12/0) : Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti
 • 8433000000 80 (13/0) : Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų arba šieno presus arba presus-rinktuvus; vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos, išskyrus mašinas, priskiriamas 8437 pozicijai
 • 8434000000 80 (3/0) : Melžimo bei pienininkystės mašinos
 • 8435000000 80 (2/0) : Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos, naudojamos vynininkystėje, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje
 • 8436000000 80 (8/0) : Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai
 • 8437000000 80 (3/0) : Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos; malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržo augalų apdorojimo mašinos, išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas
 • 8438000000 80 (8/0) : Kitos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje, naudojamos maisto produktų arba gėrimų pramoniniam paruošimui arba gamybai, išskyrus gyvūninių arba nelakiųjų augalinių riebalų arba aliejų ekstrahavimo arba gamybos mašinas
 • 8439000000 80 (6/0) : Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos
 • 8440000000 80 (2/0) : Knygų rišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas
 • 8441000000 80 (6/0) : Kitos popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas
 • 8442000000 80 (3/0) : Mašinos, aparatai ir įranga (išskyrus mašinas, priskiriamas 8456-8465 pozicijoms), skirti plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti arba gaminti; plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)
 • 8443000000 80 (16/0) : Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442 pozicijai; kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kombinuoti arba nekombinuoti; jų dalys ir reikmenys
 • 8444000000 80 (2/0) : Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), pratempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos
 • 8445000000 80 (9/0) : Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos; verptuvai, dvejinimo arba sukimo mašinos ir kitos tekstilės siūlų gamybos mašinos; tekstilės lenkimo arba pervijimo mašinos (įskaitant ataudų pervijimo mašinas) ir mašinos, paruošiančios tekstilės siūlus ir verpalus naudoti mašinose, priskiriamose 8446 arba 8447 pozicijai
 • 8446000000 80 (5/0) : Audimo staklės
 • 8447000000 80 (5/0) : Mezgimo mašinos, susiuvimo ir sumezgimo mašinos, apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos
 • 8448000000 80 (15/0) : Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, priskiriamomis 8444, 8445, 8446 arba 8447 pozicijai (pavyzdžiui, nytkėlės mechanizmai, žakardo mašinos, automatinio sustabdymo įtaisai ir šaudyklių pakeitimo mechanizmai); dalys ir pagalbinė įranga, naudojama vien tik arba daugiausia su mašinomis, priskiriamomis šiai pozicijai arba 8444, 8445, 8446 ar 8447 pozicijai (pavyzdžiui, verpstės ir sparninės verpstės, karštuvų garnitūrai, šukos, filjerės, šaudyklės, nytelės ir nytys, mezgimo adatos)
 • 8449000000 80: Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių gamybos formos
 • 8450000000 80 (6/0) : Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, įskaitant mašinas, atliekančias skalbimo ir džiovinimo funkcijas
 • 8451000000 80 (9/0) : Mašinos (išskyrus mašinas, priskiriamas 8450 pozicijai), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams arba gataviems tekstilės dirbiniams skalbti, valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti (įskaitant laminavimo presus), balinti, dažyti, taurinti, dailinti, padengti arba įmirkyti, ir mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo ir panašių grindų dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos
 • 8452000000 80 (6/0) : Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, priskiriamas 8440 pozicijai; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos
 • 8453000000 80 (4/0) : Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams iš kailių, žaliaminių odų ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti, išskyrus siuvamąsias mašinas
 • 8454000000 80 (4/0) : Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje
 • 8455000000 80 (6/0) : Metalo valcavimo staklynai ir jų velenai
 • 8456000000 80 (8/0) : Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų pluoštais, ultragarsu, elektros iškrova, naudojant elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą arba plazmos lanką; pjovimo vandens srove mašinos
 • 8457000000 80 (3/0) : Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės ir daugiapozicinės agregatinės metalo apdirbimo staklės
 • 8458000000 80 (6/0) : Metalo tekinimo staklės (įskaitant tekinimo centrus)
 • 8459000000 80 (17/0) : Gręžimo, ištekinimo, frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo, pašalinant dalį metalo, staklės (įskaitant linijines agregatines stakles), išskyrus tekinimo stakles (taip pat ir tekinimo centrus), priskiriamas 8458 pozicijai
 • 8460000000 80 (13/0) : Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo arba kermetų apdailos staklės, veikiančios naudojant šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo medžiagas, išskyrus krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ir krumplių apdailos stakles, priskiriamas 8461 pozicijai
 • 8461000000 80 (5/0) : Metalo arba kermetų išilginio drožimo, skersinio drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo, krumplių apdailos, pjaustymo, atpjovimo staklės ir kitos metalo arba kermetų apdirbimo pašalinant dalį metalo arba kermetų staklės, nenurodytos kitoje vietoje
 • 8462000000 80 (13/0) : Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo, kirpimo, skylių pramušimo arba iškirtimo staklės (įskaitant presus); pirmiau nenurodyti metalo arba metalų karbidų apdorojimo presai
 • 8463000000 80 (4/0) : Kitos metalo arba kermetų apdorojimo nepašalinant dalies medžiagos staklės
 • 8464000000 80 (3/0) : Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės
 • 8465000000 80 (10/0) : Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės (įskaitant stiprinimo vinimis arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles)
 • 8466000000 80 (8/0) : Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia staklėms, priskiriamoms 8456-8465 pozicijoms, įskaitant apdirbamų ruošinių arba įrankių laikiklius, atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, dalijimo galvutes ir kitus specialiuosius mašinų įtaisus; visų rūšių rankų darbui skirtų įrankių laikikliai
 • 8467000000 80 (14/0) : Rankų darbui skirti įrankiai, pneumatiniai, hidrauliniai arba su įmontuotu elektros ar ne elektros varikliu
 • 8468000000 80 (4/0) : Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, pritaikyti arba nepritaikyti naudoti pjaustymui, išskyrus priskiriamus 8515 pozicijai; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai
 • 8470000000 80 (7/0) : Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas; apskaitos mašinos, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai
 • 8471000000 80 (9/0) : Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje
 • 8472000000 80 (3/0) : Kitos biuro mašinos (pavyzdžiui, hektografai arba rotorinės spaudos mašinos, adresavimo mašinos, banknotų išdavimo automatai, monetų rūšiavimo, skaičiavimo arba pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai, perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos)
 • 8473000000 80 (6/0) : Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), skirti vien tik arba daugiausia mašinoms, priskiriamoms 8470-8472 pozicijoms
 • 8474000000 80 (8/0) : Grunto (žemės), akmenų, rūdų arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo, trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mašinos; kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų, nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos
 • 8475000000 80 (5/0) : Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos; stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinos
 • 8476000000 80 (7/0) : Prekybos automatai (pavyzdžiui, pašto ženklų, cigarečių, maisto produktų arba gėrimų prekybos automatai), įskaitant pinigų keitimo automatus
 • 8477000000 80 (9/0) : Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimo mašinos ir šių medžiagų produktų gamybos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje
 • 8478000000 80 (2/0) : Tabako paruošimo arba perdirbimo mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje
 • 8479000000 80 (14/0) : Mašinos ir mechaniniai įrenginiai, atliekantys tam tikras jiems būdingas funkcijas, nenurodytas kitoje šio skirsnio vietoje
 • 8480000000 80 (11/0) : Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)
 • 8481000000 80 (6/0) : Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus
 • 8482000000 80 (9/0) : Rutuliniai arba ritininiai guoliai
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus)
 • 8484000000 80 (3/0) : Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai sandarikliai
 • 8486000000 80 (5/0) : Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti; mašinos ir aparatai, nurodyti šio skirsnio 9 pastabos C dalyje; dalys ir reikmenys
 • 8487000000 80 (2/0) : Mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje